Otvoritev nove moderne Čistilne naprave Grosuplje

23.06.2015

Evropska unija je od svoje ustanovitve leta 1950 veliko dosegla. Vzpostavila je enotni trg za blago in storitve, ki zajema 28 držav članic s 500 milijoni državljanov, ki se lahko prosto gibljejo in živijo, kjer želijo. Uvedla je enotno valuto – evro, ki je zdaj ena najmočnejših svetovnih valut in zaradi katere je enotni trg učinkovitejši. Poleg tega prispeva največji delež programov razvojne in humanitarne pomoči na svetu ter ima vodilno vlogo na področju boja proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam. Evropska unija ima tudi ene najvišjih okoljskih standardov na svetu.

Včasih to preradi pozabimo, vendar pa je dejstvo, da je naš obstoj odvisen od narave. Ta nam daje osnovne gradnike naše družbe: rodovitno zemljo, ki nam daje hrano, surovine, ki jih potrebujemo za stavbe in oblačila, svežo vodo, ki jo pijemo in čist zrak, ki ga dihamo. Evropska unija zato s svojo okoljsko politiko spodbuja zeleno gospodarstvo, skrbi za varovanje narave, za zaščito naravnih habitatov, za čist zrak in vodo, za ustrezno ravnanje z odpadki, s tem pa tudi za zdravje in kakovost življenja Evropejcev. S finančnimi sredstvi preko Kohezijskega sklada Evropske unije v veliki meri spodbuja prav okolju prijazne projekte. Pri tem gre predvsem za obsežne naložbe v infrastrukturo, ki pripomore k izboljšanju oskrbe z vodo in odgovornejšemu ravnanju z odpadki.

Za pridobitev nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske unije za prepotrebno ureditev kanalizacijskega omrežja in rekonstrukcijo čistilne naprave v Grosupljem je uspešno kandidirala tudi Občina Grosuplje.

Občina Grosuplje je vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev oddala v juliju 2011, v decembru 2012 pa je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo odločbo, s katero je bilo Občini Grosuplje dodeljenih 14,7 milijona evrov. V začetku julija 2013 je bila sklenjena pogodba z izvajalcem gradnje podjetjem Riko, ki je z izvedbo projekta pričel konec avgusta 2013. V decembru 2014 je bil opravljen tehnični pregled čistilne naprave in pričelo se je poskusno obratovanje.

V petek, 19. junija 2015, smo novo moderno Čistilno napravo Grosuplje slovesno predali svojemu namenu. Dogodku so med drugim prisostvovali župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor podjetja Riko Janez Škrabec, direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Stane Stopar, direktor občinske uprave Občine Grosuplje Dušan Hočevar, pooblaščenec župana Iztok Vrhovec, mag. Blaž Mozetič in Iris Oražem iz Ministrstva za okolje in prostor, župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, župan občine Dobrepolje Janez Pavlin, župan občine Škofljica Ivan Jordan, podžupan občine Kočevje Roman Hrovat ter več občinskih svetnikov in svetnic Občine Grosuplje.

Zbrane so na tem slovesnem dogodku nagovorili: direktor podjetja Riko Janez Škrabec, direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Stane Stopar in župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič.

»Ne bom jemal veliko časa na tej slovesnosti, ki pripada vam, Grosupeljčanom. In to upravičeno, saj danes Grosuplje prevzema nove standarde na občutljivem ekološkem področju,« je dejal direktor podjetja Riko Janez Škrabec. Povedal je, da je bilo delo glede na zahtevnost projekta in njegov obseg opravljeno spodobno hitro, za kar je zaslužna celotna organizacija in priprava. Ne majhen obseg birokratskih poslov, ki jih predpisuje Kohezijski sklad Evropske unije, kot so usklajevanja, priprava dovoljenj in podobno, je investitor Občina Grosuplje pripravila zgledno in tako omogočila kvalitetno in hitro izgradnjo. Pri Riku pa so po drugi strani z bogatimi izkušnjami na zdaj zelo aktualnem in tudi že dobro razvitem področju ekoloških tehnologij izbrali prvovrstne dobavitelje med znanimi evropskimi proizvajalci. Danes, po malo manj kot dveh letih, je naprava že opravila preizkus obratovanja in tudi požela že prve pohvale. Direktor podjetja Riko Janez Škrabec se je ob tem uspehu iskreno zahvalil vsem svojim partnerjem za profesionalno in odgovorno sodelovanje. »Veseli smo, da smo prispevali k ambiciozni in premišljeni umestitvi Grosuplja v novo ekološko ozaveščeno prebivalstvu prijazno mesto,« je še dejal.

Direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Stane Stopar je v svojem nagovoru posegel nekaj desetletij nazaj in nas seznanil, da so pri pregledu razpoložljive dokumentacije prve zapise o opremljenosti Grosuplja s kanalizacijskim omrežjem zasledili v predlogu urbanističnega razvoja občine Grosuplje iz leta 1966. V dokumentu je zapisano, da se je z načrtno gradnjo kanalizacijskega omrežja v Grosuplju pričelo leta 1959, in da je bilo do leta 1966 na omrežje ter mehansko čistilno napravo priključenih približno 25% naselja. Prva omrežja so bila torej v Grosuplju zgrajena že v petdesetih letih prejšnjega stoletja, prav tako tudi prva in enostavna mehanska čistilna naprava, ki se je nahajala na območju današnje Industrijske ceste, in iz katere je delno očiščena odpadna voda odtekala v šmarski potok.

Izdelana študija, ki je vključevala tudi gradnjo omrežja v Grosuplju ter okolici, je predvidela razvojno komponento za 35 let, to je do leta 2010. Gradnja je bila končana proti koncu 70. let, zgrajena biološka čistilna naprava pa je bila ena prvih in sodobnejših v Sloveniji. V tem obdobju je bil zgrajen tudi prvi povezovalni kanal, ki je s čistilno napravo povezal širše območje naselja, kasneje pa tudi Šmarje – Sap. Intenzivna izgradnja kanalizacijskih omrežij na vseh načrtovanih področjih, zviševanje standardov za varovanje okolja ter veliko povečanje števila prebivalcev Grosuplja v zadnjih letih je prineslo dodatne obremenitve odpadnih voda in tehnične zmogljivosti obstoječe čistilne naprave niso več zadoščale. Poledice so bile onesnaženi potoki, reke, tudi Radensko polje in reka Krka na samem izviru.

Direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Stane Stopar je tako povedal, da je bila odločitev za izgradnjo nove večje in sodobnejše čistilne naprave nujna. Sprejeta je bila v letu 2011, z gradbenimi deli pa se je pričelo v avgustu leta 2013. Tekom gradnje so seveda ustrezno poskrbeli, da proces čiščenja odpadnih voda ni bil moten, in da gradnja ni predstavljala dodatnih obremenitev za okolje. »Novo čistilno napravo po zaključeni izgradnji in po zaključenem poskusnem obratovanju v upravljanje prevzema Javno komunalno podjetje Grosuplje, ki na območju treh občin že upravlja s skoraj 200 km kanalizacijskih omrežij, vključno z vsemi objekti ter petimi čistilnimi napravami, s preko 500 km vodovodnih omrežij, v katerih je več kot 100 različnih objektov, z modernim centrom za ravnanje z odpadki v Špaji dolini, ter z več drugimi pomembnimi infrastrukturnimi objekti. Skupaj imamo preko 12.000 uporabnikov, ki jim želimo nuditi vedno boljše in vedno kvalitetnejše storitve. Ponosni smo na vse, kar smo dosegli, še posebej pa seveda na našo novo in skupno pridobitev, novo sodobno čistilno napravo, ki lahko dnevno prečisti nekaj manj kot 8000 m3 odpadnih voda, in ki jo prevzemamo v upravljanje ravno ob našem velikem jubileju, to je ob 50-letnici Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, ki je bilo ustanovljeno leta 1965,« je povedal Stane Stopar in se ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so s svojim delom, idejami, vztrajnostjo prispevali k temu, da smo v tako kratkem času in brez večjih zapletov projekt uspešno zaključili.

»Naša občina Grosuplje leži na prelepem koščku Slovenije. Tam, kjer se konča Ljubljana in začne mehkoba dolenjskih gričev in zelenih dolin, kjer se mestni utrip našega največjega mesta Grosuplje spogleduje s podeželjem, tu smo doma. In tu želimo živeti zdravo, tu želimo živeti okolju prijazno. In tu želimo pisati zgodbe za prihodnost,« je v svojem nagovoru dejal župan dr. Peter Verlič. Simbolična predaja te čistilne naprave verjetno pomeni zaključek največjega projekta v naši občini, financiranega z evropskimi sredstvi. Izgradnja nove čistilne naprave je bila vredna preko 10 milijonov evrov. Nismo pa dobili samo novih kilometrov kanalizacije, uredili smo tudi več cest, jih asfaltirali, uredili komunalne vode in javno razsvetljavo, ter tako dali naši občini še nekoliko lepši izgled. Zato ne čudi, da smo ravno pred kratkim prejeli tudi certifikat Zlati kamen za leto 2015 – občina dobrega življenja. »In ob koncu moja zahvala vsem in vsakemu posebej, ki je v ta projekt vgradil košček svojega življenja. Naši zanamci nam bodo hvaležni za to, kar jim danes puščamo,« je dejal župan.

Napočil je slavnostni trenutek. Župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Stane Stopar in direktor Rika Janez Škrabec so slovesno prerezali trak, nova moderna čistilna naprava pa je bila tako tudi uradno predana svojemu namenu. Nova Čistilna naprava Grosuplje bo omogočala optimalno čiščenje, voda iz naših gospodinjskih in industrijskih objektov bo odtekala v naravo čista. To bo pozitivno vplivalo na naše okolje, naravo, ohranjanje biotske raznovrstnosti, razvoj naše občine. Na zdravje in na kakovost življenja nas samih, zagotovo pa nam bodo hvaležni tudi naši otroci, vnučki, naši zanamci.

Iskrene čestitke ob novi pridobitvi je izrekel tudi grosupeljski župnik Janez Šket. Tam, kjer je čist zrak, kjer je čista voda, je tudi bolj zdravo življenje, je dejal, ob tem pa pomislil tudi na to, da je pomembno ne samo, da imamo čisto vodo, čist zrak, ampak da imamo tudi čiste medsebojne odnose, pomembno je prijateljstvo. Župnik Janez Šket je nato novo čistilno napravo blagoslovil, da bo dobro delovala in da bodo tudi vsi, ki bodo za to skrbeli, svoje delo dobro opravljali.

Prireditev sta z veselo in prijetno glasbo popestrila Pihalni orkester Glasbene šole Grosuplje, pod mentorstvom Mitje Dragoliča, in Tina Kadunc Tiana, ki nam je zapela dve pesmi iz svojega lastnega repertoarja in CD - ja. Skozi prireditev nas je spretno popeljala Tajda Lekše.

Pričetek otvoritve nove moderne Čistilne naprave Grosuplje je z zaigrano slovensko in evropsko himno naznanil Pihalni orkester Glasbene šole Grosuplje. Zbrane sta nagovorila direktor Rika Janez Škrabec in direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Stane Stopar.