Občini Grosuplje in Ivančna Gorica uspešno zaključujeta projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Krke – 3. Sklop

18.06.2015

V okviru projekta Grosuplje Izgradnja kanalizacije in nadgradnja centralne čistilne naprave v občini Grosuplje, je bilo zgrajenih 14.644 metrov nove kanalizacije, sedem črpališč, trije zadrževalni bazeni, prav tako so nadgradili obstoječo centralno čistilno napravo Grosuplje iz kapacitete 10.000 PE (populacijskih enot) na 20.000 PE. Po zaključku tega projekta se bo na kanalizacijsko omrežje in čiščenje dodatno priključilo 1.879 PE. Skupna vrednost investicije, vezane na Občino Grosuplje, znaša 21.552.324 evrov.
 

Preberite več >>