Financiranje projekta

Vrednost celotnega projekta Porečje Krke znaša 25.578.911 evrov in ga delno financirajo:

  • Republika Slovenija 10,23 odstotkov  (2.617.585,01 evrov),
  • Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda« 57,99% (14.832.981,66 evrov)
  • občini Grosuplje in Ivančna Gorica 15,11 odstotkov  (3.865.192,41 evrov),
  • 16,67 odstotkov celotne vrednosti predstavlja DDV (4.263.151,92 EUR).

Vrednost Projekta št. 1, ki se nanaša na Občino Grosuplje znaša 21.552.324 evrov, Projekta št. 2, ki se nanaša na Občino Ivančna Gorica pa znaša 4.026.587 evrov.