Na Kopanju stoji cerkev Marije Vnebovzete, ob njej pa se nahaja župnišče, v katerem je nekaj let otroštva preživel dr. France Prešeren. Njegov stric Jožef, vaški kaplan, je Franceta, preden je šel desetleten v šolo, vzel k sebi za pastirja. Mlademu Francetu je bila v veliko veselje bogata stričeva knjižnica, iz katere je jemal knjige, da jih je bral tudi na paši. France se je na Kopanju naučil brati in pisati.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 13. septembra.

 

DOSN 2015  2020  naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Ekološki otoki

Ker se v Javnem komunalnem podjetju Grosuplje zavedajo, da količina odpadkov, ki jih pridelamo občani občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, s tem pa se povečuje tudi onesnaževanje osnovnih dobrin kot so zrak, voda in zemlja, dajejo velik poudarek na ločeno zbiranje odpadkov.
Da bi v varovanje okolja aktivno vključili vsakega slehernega občana omogočajo občanom ločeno zbiranje odpadkov na najrazličnejše načine. Občani lahko tako zbrane ločene odpadke odlagajo na Ekološke otoke, ki so postavljeni v njihovi neposredni bližini ali pa odvažajo le te na deponijo v Špaji dolini, kjer so postavljeni posebni zabojniki namenjeni ločenemu zbiranju odpadkov.

Zakaj bi zbirali ločene odpadke in kaj s tem pridobimo?

 • z ločenim zbiranjem zmanjšujemo količine odloženih odpadkov na deponijah
 • z zbiranjem posameznih ločenih odpadkov (papir, pločevinke, plastenke, steklo,...) omogočamo predelavo in ponovno uporabo surovin
 • zmanjšujemo izrabo naravnih virov surovin in posledično zmanjšujemo porabo energije za pridobivanje le teh
 • predelane surovine so namenjene za nadaljnjo industrijsko uporabo
 • prispevamo k čistem in urejenem življenjskem okolju

Katere vrste odpadkov lahko odlagamo na Ekoloških otokih in v kateri zabojnik?
Na ekoloških otokih lahko odlagamo embalažo, steklo in papir. Na vsakem ekološkem otoku so postavljeni trije tipi zabojnikov. Zabojniki se medsebojno razlikujejo po barvah pokrovov in opisih uporabe prikazanih na prednji strani zabojnika. Zabojnik z rumenim pokrovom je namenjen zbiranju embalaže, zabojnik z rdečim pokrovom zbiranju papirja, zabojik z belim pokrovom pa zbiranju stekla.

Kako pravilno odlagati odpadke na Ekoloških otokih?
Zabojniki postavljeni na Ekoloških otokih imajo posebne odprtine za odlaganje odpadkov, zato moramo odpadke predhodno urediti v ustrezno obliko (npr., škatle iz kartona moramo ustrezno zložiti). Prav tako moramo umazane in neustrezno očiščene odpadke predhodno ustrezno očistiti (npr., plastenko soka ali jogurt lonček moramo oprati preden ga odložimo med ločene odpadke), saj v primeru da odlagamo neočiščeno embalažo povečujemo stroške sortiranja in predelave.

Katere odpadke lahko odlagamo v zabojnike namenjene zbiranju embalaže?
Odlagamo lahko:

 • kartonsko votlo embalažo – tetrapak,
 • plastično embalažo - očiščene plastenke živil in čistil, plastično posodo in druge drobne odpadke iz plastike,
 • kovinsko embalaže - pločevinke, konzerve, posode, druge drobne kovinske odpadke.

Ne smemo odlagati:

 • alu folijo,
 • plastično in kovinsko votlo embalaže nevarnih snovi ali njihove ostanke, kot so motorna in druga vrsta mineralnih olj, sredstva za zaščito rastlin, barve, laki, rdečila in podobno.

Katere odpadke lahko odlagamo v zabojnike namenjene zbiranju stekla?
Odlagamo lahko:

 • očiščene steklenice,
 • steklene posode, druga steklena embalaža.

Ne smemo odlagati:

 • okensko, avtomobilsko in drugo ravno steklo,
 • ogledala,
 • kristalno in ekransko steklo,
 • steklo svetil in žarilnih steklenih elementov,
 • pleksi steklo,
 • karbonsko steklo,
 • laboratorijsko in drugo ognjeodporno steklo,
 • keramične izdelke.

Katere odpadke lahko odlagamo v zabojnike namenjene zbiranju papirja?
Odlagamo lahko:

 • časopise,
 • revije,
 • zvezke,
 • knjige,
 • prospekte,
 • kataloge,
 • pisarniški papir,
 • ovojni papir,
 • papirnate vrečke,
 • kartonsko embalažo,
 • lepenko.

Ne smemo odlagati:

 • z živili neočiščeno papirnato in kartonsko embalažo ter posodo za enkratno uporabo,
 • povoščen in plastificiran papir,
 • natron papirnate vreče gradbenega materiala in krmil,
 • tapete,
 • umazan in navlažen papir in karton.

Poleg standardnih ekoloških otokov, ki so postavljeni na zbirnih lokacijah po občinah Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, lahko krajani ločeno zbrane odpadke samostojno pripeljete na Deponijo Špaja dolina.

Ustrezno ločeno zbrani odpadki pripeljani na deponijo niso plačljivi, je pa potrebno plačati pripeljane odpadke v primeru, da le ti niso ustrezno ločeni, oziroma spadajo v drugo skupino odpadkov, ki je plačljiva (npr. gradbeni material, salonitke).

Odvoz ločeno zbranih odpadkov (ekološki otoki):
Ponedeljek: papir (tedenski odvoz).
Torek: embalaža (tedenski odvoz).
Četrtek: steklo (odvoz na 14 dni).

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.