Županovo jamo je leta 1926 odkril takratni šentjurski župan Josip Perme. O jami je sicer v svoji Slavi vojvodine Kranjske pisal že Janez Vajkard Valvazor, ki jo je opisal kot »lepotico dolenjskega kraškega sveta«.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 13. septembra.

 

DOSN 2015  2020  naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Gradbeni odpadki

Gradbeni odpadki so vsi odpadki, ki nastanejo ob gradnjah in adaptacijah.

Med gradbene odpadke spadajo:

 • ometi;
 • keramične ploščice;
 • opeke;
 • zemlja in kamenje, peski;
 • ostali inertni materiali.  

Med gradbene odpadke ne spadajo:

 • kabli;
 • paprina, plastična in kovinska embalaža izdelkov za gradbeništvo;
 • gradbeni les;
 • izolacijski materiali...  

Manjše količine gradbenih odpadkov in izolacijskih materialov iz gospodinjstev lahko oddamo proti plačilu v zbirnem centru Špaja dolina (do 350 kg/dan/gospodinjstvo) oz. do 5.000kg/leto/gospodinjstvo.  

Že v času nastajanja gradbenih odpadkov je pomembno, da odpadke ločimo po posameznih frakcijah. Na ta način bistveno zmanjšamo ceno ravnanja z njimi, saj lahko večino frakcji v CERO Špaja dolina oddamo brezplačno (kovine, les, mešana embalaža), nekatere frakcije (beton, mešanice betona, opeke, zemljino, kamenje...) pa po nižji ceni oddamo predelovalcem gradbenih odpadkov (npr. KG-EKOd.o.o. iz Šmarja Sap, Rekon d.o.o. iz Vira pri Stični). O načinu, ceni in mestu oddaje se pozanimajte pri predelovalcih in zbiralcih gradbenih odpadkov. Oddaja mešanih gradbenih odpadkov v odlaganje je najdražje in ekološko najmanj učinkovito ravnanje.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.