Županovo jamo sestavlja sedem čudovitih dvoran. Današnji vhod je skozi jamo Ledenica, ki je bila okoliškim prebivalcem znana že več stoletij. Domačini so jo uporabljali za skrivališče ob turških vpadih, kasneje pa tudi za shranjevanje ledu in živeža v poletnih mesecih, ko temperatura v spodnjem delu jame doseže le okoli 4˙C.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015  2020  naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za člane delovnih teles sveta, drugih občinskih organov, ki jih imenuje občinski svet, in kandidate za člane predstavnikov ustanovitelja v organih javnih zavodov ter drugih organov, ki jih imenuje občinski svet,
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačili za opravljanje funkcije ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • opravlja naloge po zakonu, ki ureja preprečevanje korupcije,
 • občinskemu svetu predlaga kandidate za dobitnike nagrade in priznanj občine,
 • obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet.

 

Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

 • dr. Božo Predalič - predsednik komisije
 • Iztok Vrhovec - podpredsednik komisije
 • Nejc Kolmančič
 • Matjaž Trontelj
 • Mihael Hočevar
 • Valentina Vehovec
 • Uroš Vodopivec

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.