Kopanj je eden najlepših osamelcev na Slovenskem, njegova zanimivost pa je tudi studenček, ki izvira 10 m nad nivojem kraškega polja. Studenček ima stalno vodo, ki ne presahne niti v največji suši. V ljudskem izročilu mu pripisujejo čudodelne učinke za zdravje oči. Zavetnica studenčka je lurška Mati božja, katere kip se nahaja v majhni kapelici nad njim.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015  2020  naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Komisija za poimenovanje ulic in naselij v občini Grosuplje

Komisija za poimenovanje ulic in naselij v občini Grosuplje:

 • obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine iz področja pristojnosti komisije (poimenovanje ulic in naselij, spreminjanja območja naselij, sprememba imen ulic in naselij,…), ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve;
 • lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odlok ali kakšen drug splošni akt iz njene pristojnosti na področju poimenovanje ulic in naselij ali spreminjanja območij naselij, lahko vloži amandmaje na predlog odloka ali splošnega akta in predlaga tudi umik svojega predloga oz. amandmaja;
 • spremlja in obravnava problematiko na področju poimenovanja in preimenovanja ulic, naselij, cest, označb, hišnih številk,…;
 • analizira stanje na svojem področju, določa kriterije za prednostno reševanje posameznih zadev in sodeluje pri dolgoročni razvojni usmeritvi na svojem področju;
 • obravnava poročila o izvajanju sklepov občinskega sveta za svoje področje;
 • o zadevah iz svojega področja lahko izdela pisno poročilo o svojih stališčih, mnenjih, pripombah in predlogih ali ga poda ustno na sami seji občinskega sveta;
 • opravlja druge naloge na podlagi zakonsko dovoljenih pooblastil občinskega sveta, za katero jo pooblasti občinski svet.

 

Člani Komisije za poimenovanje ulic in naselij v občini Grosuplje:

 • Petra Zakrajšek – predsednica komisije
 • Uroš Vodopivec – podpredsednik komisije
 • Marija Rački
 • Štefka Zaviršek
 • Valentina Vehovec
 • Marinka Rebolj
 • Robert Praprotnik
 • Janez Žitnik
 • Anamarija Fink

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.