Kopanj je eden najlepših osamelcev na Slovenskem, njegova zanimivost pa je tudi studenček, ki izvira 10 m nad nivojem kraškega polja. Studenček ima stalno vodo, ki ne presahne niti v največji suši. V ljudskem izročilu mu pripisujejo čudodelne učinke za zdravje oči. Zavetnica studenčka je lurška Mati božja, katere kip se nahaja v majhni kapelici nad njim.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015  2020  naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti

Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti zlasti:

 • spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti;
 • obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice;
 • dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti, zlasti pa pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti;
 • obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture;
 • sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v samoupravni lokalni skupnosti.

Člani Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti:

 • Iztok Vrhovec – predsednik komisije
 • Valentina Vehovec – podpredsednik komisije
 • Violeta Trontelj
 • Janez Pintar
 • Nevenka Zaviršek
 • Alojzija Fink
 • Cirila Hudorovac
 • Bruno Brajdič
 • Slavko Hudorovac
 • Nikolaj Ferjan
 • Nada Hudorovac

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.