Županovo jamo je leta 1926 odkril takratni šentjurski župan Josip Perme. O jami je sicer v svoji Slavi vojvodine Kranjske pisal že Janez Vajkard Valvazor, ki jo je opisal kot »lepotico dolenjskega kraškega sveta«.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Blečji Vrh

Blečji Vrh šteje 58 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Polica.

Gručasta vas v jugozahodnem delu Posavskega hribovja stoji severno nad Dolenjskim podoljem, na slemenu med hriboma Kucljem (748m) na severovzhodu in Strmcem (544m) na jugozahodu. Na Kuclju je veliko izvirov, največjega med njimi, Mlakarsko vodo, so Blečanje že leta 1906 izkoristili za vodovodno zajetje. Severno od vasi se dviga Gradec (619m) z zaselkom Peskarjem. Pod njim je studenec, voda iz njega pa odteka v Veliki potok. Južno od vasi so nasadi sadnega drevja. Poznoromanska cerkev sv. Benedikta iz 13. stoletja je bila v 18. stoletju barokizirana. Blizu vasi so ostanki prazgodovinskega gradišča in rimski grobovi.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.