Zgodovinski viri razkrivajo, da se ime Grosuplje prvič pojavi davnega leta 1136, bilo je zapisano kot GROSLUPP ali po Valvasorjevo Velike uplje.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Brvace

Brvace štejejo 128 prebivalcev in so del krajevne skupnosti Grosuplje. Nahajajo se 1km od središča Grosuplja.

Naselje v vzhodnem delu Dolenjskega podolja, v neposredni bližini Grosuplja, leži na dveh ločenih vzpetinah, med katerima so vlažni travniki ob obdobnem potočku, ki se izliva v potok Bičje. Vas je sestavljena iz treh večjih delov: Zgornje Brvace in Spodnje Brvace, med katerima leži močvirna dolina Potok. Spodnje Brvace so večje in ležijo ob cesti Šmarje-Sap-Grosuplje. S slednjim se že stikajo. Zgornje Brvace (ali Špan) so nekoliko višje, v bližini avtoceste Ljubljana-Višnja Gora.

Brvace so samostojno naselje od leta 1953, prej so bile del Stranske vasi. Na Pluski ob glavni cesti pa stoji Stara pošta, ki je bila sezidana v 18. stoletju ob poštni cesti Ljubljana-Novo mesto. V njej je bila poštna postaja s prenočišči in hlevi za konje. V času prve svetovne vojne je bila na Stari pošti klavnica za potrebe vojakov, na bližnjem Brezju pa taborišče vojnih ujetnikov, po drugi svetovni vojni so se v dozidane hleve na Stari pošti naselile krave. V Zgornjih Brvacah stoji Španova kapelica, ki jo je sezidal naslednik zelo zadolžene kmetije, v zahvalo, da se je znebil dolgov.

Vas je dobila ime po brveh, ki so bile po ljudskem izročilu položene v dolini Potok, kar sicer potrjuje staro nemško ime Steeg. Pri izkopu železniškega useka pod Staro pošto so ob koncu preteklega stoletja odkrili sledove rimske ceste, ki je vodila proti Selam.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.