Kopanj je eden najlepših osamelcev na Slovenskem, njegova zanimivost pa je tudi studenček, ki izvira 10 m nad nivojem kraškega polja. Studenček ima stalno vodo, ki ne presahne niti v največji suši. V ljudskem izročilu mu pripisujejo čudodelne učinke za zdravje oči. Zavetnica studenčka je lurška Mati božja, katere kip se nahaja v majhni kapelici nad njim.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Cerovo (Št. Jurij)

Cerovo šteje 34 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Št. Jurij. Od Grosuplja je oddaljeno 6 km.

Gručasta vas v severnem delu Turjaške pokrajine leži v kraškem dolu, severno od razglednega Tabora (492m) na katerem je dobro ohranjen protiturški tabor okrog v osnovi romanske, pozneje gotizirane in barokizirane cerkve sv. Miklavža z »zlatim« oltarjem. Tam in še zlasti na Gradišnici (498m) zahodno od vasi so ohranjeni ostanki iz prazgodovine. K naselju spadata zaselka Podlom v zatrepni dolini potoka Podlomščice in Studenec severno od jedra vasi, na južnem robu Grosupeljske kotline. Pri slednjem je več izvirov. Slaba 2 km južno od vaškega jedra je turistična Županova jama. V naselju je mnogo vrtač s plitvo rdečo kraško ilovico, v katerih imajo vaščani svoje njive.

Ob začetku vasi je nova vaška kapelica s kipom Marije z Jezusom.

Do Tabora Cerovo pridemo, če po gozdni poti mimo vaške kapelice zavijemo na markirano evropsko pešpot E-6, od Baltika do Jadrana.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.