Primož Trubar se je rodil leta 1508 v Rašici pri Velikih Laščah in bil istega leta krščen v cerkvi sv. Kancijana v Škocjanu. Trubar je izdal prvi slovenski knjigi Abecednik in Katekizem. Danes je upodobljen na kovancu za 1 evro.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Čušperk

Čušperk šteje 197 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Račna. Razložena vas na južnem robu Dolenjskega podolja leži na obeh straneh ceste Grosuplje-Videm, na vrhu klanca nad Malo Račno. Južno od vasi teče železniška proga Ljubljana-Kočevje. Nad njo se vzpenjata gozdnat Ostri vrh (675m) in Stari grad (668m) z razvalinami gradu Čušperka. Grad je bil prvič omenjen leta 1220, že v Valvasorjevem času pa je bil opuščen. Bil je romanski obodni grad. Tu in na bližnjem Limberku (687m) so našli ostanke predmetov iz halštatske in rimske dobe. Severovzhodno od jedra vasi je zaselek Brezova Gorica.

Sicer pa je vas posebna v številnih pogledih: ima posebno ime, številna arheološka najdišča, z enim najstarejših gradov v širši okolici, znana je po nekdanjem žganju apna in še vedno vidnih ostankih dveh takih peči, po najlepši freski na gasilskem domu v okolici Grosuplja in po štiridesetmetrski smučarski skakalnici v naravni vrtači.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.