Rastlinska odeja Radenskega polja je zelo pestra. Najvrednejši življenjski prostori so mokrotni travniki, ki omogočajo preživetje številnim ogroženim rastlinam, kot sta močvirska kukavica in močvirski svišč. Zaradi vrednih življenjskih prostorov in ogroženih vrst je Radensko polje uvrščeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Gatina

altGatina šteje 134 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Grosuplje. Od Grosuplja je oddaljena 2km.

Gručasta vas v zahodnem delu Dolenjskega podolja leži ob vzhodnem robu Grosupeljske kotline, na nizkem slemenu pod Goljakom. Mimo južnega dela naselja teče železnica Ljubljana-Novo mesto. Proti vzhodu se vzpenja gozdnat hrib Stehan (467m), pod katerim izvira potok Breg. Pri gotski cerkvi sv. Janeza Krstnika je zaselek Gmajna. V bližini so našli več rimskih grobov.

Z Gatine je bil doma Jože Šeme, po domače Dulharjev (1850-1912), polkovnik, poveljnik avstrijskega pešpolka v Trstu, sicer pa zaveden Slovenec, vse življenje povezan z razvojem domačega kraja in Grosuplja.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.