Županovo jamo je leta 1926 odkril takratni šentjurski župan Josip Perme. O jami je sicer v svoji Slavi vojvodine Kranjske pisal že Janez Vajkard Valvazor, ki jo je opisal kot »lepotico dolenjskega kraškega sveta«.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Gornji Rogatec

Gornji Rogatec šteje 38 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Št. Jurij. Od Grosuplja je oddaljen 7,5 km.

Gručasta vasica v severnem delu Turjaške pokrajine leži na vrhu položnega Rogatca, ki ga na zahodu in severu obdaja dolina potoka Ševnika. Na jugu je gozd Gmajna, kjer je dober gobarski teren. V vasi in okrog nje je precej sadnega drevja.

V vasi je znamenita romanska cerkev z gotskim prezbiterijem. Oltar je posvečen Sv. Martinu. V Valvasorjevem času je bila to podružnična cerkev šmarske fare, danes spada v šentjursko faro. Naselje je dostopno iz Št. Jurija prek Vrbičja.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.