Območje Radenskega polja je naravni in kulturni biser, ki je v svoji sedanji biološki pestrosti nastajal v tisočletnii interakciji narave in ljudi. Razprostira se na dobrih 4 km² in je najmanjše med devetimi izrazitejšimi kraškimi polji v Sloveniji.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Hrastje pri Grosupljem

Hrastje pri Grosupljem šteje 111 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Grosuplje.

Obcestna vas v zahodnem delu Dolenjskega podolja leži severno od avtoceste Ljubljana-Višnja Gora. Onstran avtoceste je majhen zaselek Preval. Na severu se vzpenja grič Perovo, na severovzhodu pa Magdalenska gora (504m) z bogatimi najdišči ostankov iz halštatske dobe. Po trasi današnje avtoceste je tekla že rimska cesta iz Emone proti Neviodunumu pri Krškem. Na Oslici severno od vasi so bili odkriti halštatski grobovi, ki so pripadali gradišču na Magdalenski gori.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.