Zgodovinski viri razkrivajo, da se ime Grosuplje prvič pojavi davnega leta 1136, bilo je zapisano kot GROSLUPP ali po Valvasorjevo Velike uplje.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Mala Račna

Mala Račna šteje 179 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Račna. Mala Racna FPZ_0473

Razpotegnjena gručasta vasica v Dolenjskem podolju leži na južnem robu kraškega Radenskega polja, ob cesti Grosuplje-Videm in na pobočju nizkega griča Boršta (390m). Del naselja pod Borštom se imenuje Na hribu, del ob cesti pod železnico Ljubljana-Kočevje pa Purga. Med obema izvira potok Šica, ki ponikne v Zatočni jami na vzhodnem robu polja pod Malo Rebrijo (437m). Ob močnejših povodnjih se potok Šica po delno regulirani strugi pridruži Dobravki in Zelenki. Ko prestopi bregove, poplave neusmiljeno požirajo travnike in segajo celo v bližnje hiše. Na zahodu se vzpenja gozdnata vzpetina Limberk (687m) z ostanki halštatskega gradišča.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.