Primož Trubar se je rodil leta 1508 v Rašici pri Velikih Laščah in bil istega leta krščen v cerkvi sv. Kancijana v Škocjanu. Trubar je izdal prvi slovenski knjigi Abecednik in Katekizem. Danes je upodobljen na kovancu za 1 evro.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Mala Stara vas

Mala Stara vas šteje 105 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Polica.

Gručasta vas v zahodnem delu Dolenjskega podolja leži na severni strani spodnjega dela doline Velikega potoka. Nad vasjo stoji barokizirana cerkev sv. Katarine. Na zahodu je Črna dolina, kjer je potok Breg zajezen, za jezom pa je umetno jezerce. Ob Bregu v Mali Stari vasi stoji Kocjanov mlin, ki spada h Kocjanovi domačiji, dajal pa se je v zakup. Mlin je imel štiri kolesa na korce, ki so gnala en beli, en zmesni in en črni kamen, ter vreteno s petimi stopami. Na dan je zmlel do pet mernikov žita.

Severozahodno od Male Stare vasi je na pobočju pod Pancami zaselek Dobje. Pod njim je manjša kraška jama Kevderček. Dobje so od leta 1992 samostojno naselje.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.