Županovo jamo je leta 1926 odkril takratni šentjurski župan Josip Perme. O jami je sicer v svoji Slavi vojvodine Kranjske pisal že Janez Vajkard Valvazor, ki jo je opisal kot »lepotico dolenjskega kraškega sveta«.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Mala vas pri Grosupljem

altMala vas pri Grosupljem šteje 309 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Št. Jurij. Od Grosuplja je oddaljena 4km.

Gručasta vas v zahodnem delu Dolenjskega podolja leži na južnem robu Grosupeljske kotline, med Ponovo vasjo in Št. Jurijem. Južno od nje se vzpenja gozdnata Gradišnica (498m), severno in zahodno pa so ob potoku Ševniku mokrotni travniki. Prvotno obcestno naselje se je zaradi številnih novih hiš na hribu nad starim vaškim jedrom precej razširilo proti Malemu vrhu. Pod vasjo je Log s potokom Šentjurščico. Ob glavni cesti se nahaja stara kapelica (pol. 19. stoletja), posvečena Srcu Jezusovemu.

V kraju je kulturni dom z dvorano in gostiščem. Večina prebivalcev je zaposlena v Grosuplju in Ljubljani. Do leta 1990 se je vas imenovala Mala vas.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.