Rastlinska odeja Radenskega polja je zelo pestra. Najvrednejši življenjski prostori so mokrotni travniki, ki omogočajo preživetje številnim ogroženim rastlinam, kot sta močvirska kukavica in močvirski svišč. Zaradi vrednih življenjskih prostorov in ogroženih vrst je Radensko polje uvrščeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Medvedica

Medvedica šteje 61 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Št. Jurij.

Razloženo naselje v Turjaški pokrajini leži severno pod kopasto Goro (748m), na robu gozdnate kraške planote, ki proti zahodu prehaja v površje z mehkejšimi kamninami. K naselju spadata tudi zaselka Konjevo in Moravče. Na jugovzhodu pod Sloko goro izvira potok Curek z majhnim slapom, pod katerim so še ostanki žage turjaških grofov, zahodno od Velikih Lipljen pa potok Globošček, ki kmalu ponikne in ponovno izvira.

Po ljudskem izročilu je vas dobila ime po medvedih, ki so bili že v začetku 19. stoletja stalni prebivalci v gozdovih Medvedice. To je ena naših najdaljših in obenem najmanjših vasic – spada v kar tri krajevne skupnosti, v dve občini in dve fari. Je zelo neenovito in raztreseno naselje pod Ahcem na zahodnem robu gozdnate kraške planote, kjer prehaja apneniški svet v skrilavce in s tem v območje normalno tekočih površinskih voda. V kraju izvira tudi studenec Baba, ki nikoli ne usahne. To je čudežni studenec, ki ljudem napoveduje deževje.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.