Zgodovinski viri razkrivajo, da se ime Grosuplje prvič pojavi davnega leta 1136, bilo je zapisano kot GROSLUPP ali po Valvasorjevo Velike uplje.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Paradišče

Paradišče šteje 86 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Šmarje-Sap. Leži 3 km od Grosuplja ter 2 km od Šmarja–Sapa.

Razpotegnjena gručasta vas v zahodnem delu Dolenjskega podolja leži na južnem vznožju Magdalenske gore (504m), kjer so našli ostanke halštatske in rimske dobe. Tu so izkopali obsežno gradišče z nekropolo. Vaške hiše so na dveh nizkih vzpetinah, ki ju loči plitva dolina. Pod naseljem teče avtocesta Ljubljana- Višnja Gora. Na šmarskem začetku vasi je med dvema lipama 100 let stara kapelica (Matkova kapelica).

Iz vasi so v prejšnjem stoletju izšli štirje duhovniki, med njimi tudi Lojze Štrubelj (1917), jezuit, prevajalec iz nemščine, francoščine, španščine in italijanščine ter avtor domoznanske knjige o preteklosti in sodobnosti Šmarja in vasi šmarske župnije.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.