Rastlinska odeja Radenskega polja je zelo pestra. Najvrednejši življenjski prostori so mokrotni travniki, ki omogočajo preživetje številnim ogroženim rastlinam, kot sta močvirska kukavica in močvirski svišč. Zaradi vrednih življenjskih prostorov in ogroženih vrst je Radensko polje uvrščeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Podgorica pri Šmarju

Podgorica pri Šmarju šteje 73 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Šmarje-Sap. Nahaja se 1,5 km od Šmarja-Sapa.

Gručasta vas v skrajnem zahodnem delu Dolenjskega podolja leži severno od Šmarja-Sapa, ob vznožju Magdalenske gore (504m) na vzhodu in Pirčevega hriba (492m) na severu. Severno od jedra vasi je že na pobočju zaselek Frkolija. Južno od naselja tečeta avtocesta Ljubljana-Višnja Gora in železnica Ljubljana-Grosuplje.

Na začetku vasi stoji vaška kapelica s kipom apostola Petra, na vrhu klanca od Šmarja - Sapa pa kapelica sv. Antona Puščavnika, od koder je lep razgled na Šmarje - Sap, Paradišče in Grosupeljsko polje. Na Farovškem hribu so našli sledove gradišča in halštatskih gomil, ob poti iz Šmarja-Sapa pa več rimskih grobov. Pri Kurjaku se je rodil Janez Valentinčič (1904- 1994), arhitekt, Plečnikov učenec, ki je sodeloval pri oblikovanju NUK-a, njegova hči Špela, arhitektka, pa pri obnovitvenih delih šmarske cerkve in Turnčka.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.