Kopanj je eden najlepših osamelcev na Slovenskem, njegova zanimivost pa je tudi studenček, ki izvira 10 m nad nivojem kraškega polja. Studenček ima stalno vodo, ki ne presahne niti v največji suši. V ljudskem izročilu mu pripisujejo čudodelne učinke za zdravje oči. Zavetnica studenčka je lurška Mati božja, katere kip se nahaja v majhni kapelici nad njim.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Polica

Polica šteje 788 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Polica. Od Grosuplja je oddaljena 7 km.

Razloženo naselje z gručastim jedrom leži med Velikim potokom in potokom Višnjico. Vzhodno od naselja se vzpenja Strmec (544m), zahodno Kovačevec (466m) in severno Log (540m). K vasi spada tudi več zaselkov. Nad njenim jedrom je Hrib z župnijsko cerkvijo sv. Jakoba, prvič omenjena že leta 1387. Na zahodu je na majhnem pomolu zaselek Gradišče, severno pod Logom je Bliska vas, na severovzhodu je Žabja vas in vzhodno pod Strmcem Goričane.

Skozi središče vasi teče potoček, ki ponikne onkraj severnega kraka avtoceste Višnja Gora-Ljubljana. Nekaj novih hiš je tudi južno od nje.

Polica se v zgodovinskih virih prvič pojavi leta 1301. V slovensko literarno zgodovino je Polica stopila leta 1863, ko je izšla romantično - realistična povest Frana Erjavca Huzarji na Polici. Na Polici sta doma tudi pisatelj Janez Šeme (1908), ki je izdal zbirko črtic Gabrovce in prof. Marija Janežič (1920), leksikografinja, soavtorica slovarja slovenskega knjižnega jezika.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.