Rastlinska odeja Radenskega polja je zelo pestra. Najvrednejši življenjski prostori so mokrotni travniki, ki omogočajo preživetje številnim ogroženim rastlinam, kot sta močvirska kukavica in močvirski svišč. Zaradi vrednih življenjskih prostorov in ogroženih vrst je Radensko polje uvrščeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Ponova vas

altPonova vas šteje 572 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Št. Jurij. Od Grosuplja je oddaljena 3 km.

Deloma gručasto in deloma obcestno naselje v zahodnem delu Dolenjskega podolja leži ob južnem robu Grosupeljske kotline, na nizkem slemenu, ki povezuje vzpetino Mali vrh (390m) in osamelec Ježo (391m) sredi kotline. Na južnem robu ježe sta razložena zaselka Čemetija in Benat, jedro naselja pa je pod Malim vrhom. Na terasi nad pritokom potoka Podlomščice in na pobočju Malega vrha je zaselek Kobiljek, ki zaradi novih hiš naglo raste. Zahodno od vasi so mokrotni travniki ob potoku Bičju, na vzhodu pa ob potoku Farjevcu. Obdelovalna zemlja je meliorirana. Ljudje so po večini zaposleni v bližnjem Grosuplju in v Ljubljani.

Na začetku vasi je še vedno studenec z vaškim periščem, pred gasilskim domom pa še zažubori vaški vodnjak, kjer so iz vse vasi v koritu napajali živino. Sredi vasi stoji znamenita kapelica z lepim kipom Marije Pomočnice in z letnico posvetitve – 1886. V vasi je trgovina, gasilski dom in čebelarstvo Franca Škufca. V Ponovi vasi je bil rojen Jože Perme, župan takratne občine Št. Jurij, znan po odkritju kraške Županove jame.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.