Rastlinska odeja Radenskega polja je zelo pestra. Najvrednejši življenjski prostori so mokrotni travniki, ki omogočajo preživetje številnim ogroženim rastlinam, kot sta močvirska kukavica in močvirski svišč. Zaradi vrednih življenjskih prostorov in ogroženih vrst je Radensko polje uvrščeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Sela pri Šmarju

altSela pri Šmarju šteje 172 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Šmarje-Sap. Od Grosuplja je oddaljena 3 km.

Gručasta vas v zahodnem delu Dolenjskega podolja stoji na terasi nad potokom Pustico, na severozahodnem robu Grosupeljske kotline. Na jugozahodu se vzpenja gozdnat grič Globušček (398m) na zahodu pa se širi gozd Boršt. Južno od vasi teče potok Bičje, ob katerem so mokrotni travniki.

V letu 2008 so izgradili zadrževalnik Bičje, ki se praktično dotika vasi s svojo zapornico. Gor vodno bo suhi zadrževalnik, kateri se bo v primeru večjih padavin napolnil in preprečeval poplave v naselju Brezje in Grosuplje. Severno od naselja stoji nad Pustico cerkev sv. Mohorja in Fortunata. Na zunanji strani cerkve so odkrili freske, kar priča o veliki starosti cerkve.

Vaščani so izredno aktivni pri urejanju svojega kraja ter imajo svoje turistično društvo. Udeležujejo se srečanj krajanov iz krajev po imenu Sela, Selo.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.