Zgodovinski viri razkrivajo, da se ime Grosuplje prvič pojavi davnega leta 1136, bilo je zapisano kot GROSLUPP ali po Valvasorjevo Velike uplje.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Spodnja Slivnica

Spodnja Slivnica šteje 566 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Spodnja Slivnica.

Večje gručasto naselje v zahodnem delu Dolenjskega podolja leži na severozahodnem pobočju Gradišča (486m), na južnem robu Grosupeljske kotline. Jugozahodno od naselja je dolina potoka Podlomščice, ob njegovem izviru pa je zaselek Podlom. Severno od vasi je nizek pomol, ki ga s treh strani obliva Podlomščica. Ob njeni strugi je pas mokrotnih travnikov. Na južnem pobočju Gradišča je zaselek Zavrh.

Na Gradišču so našli prazgodovinsko naselje s sledovi obrambnega nasipa, v bližini pa so bile tudi gomile. Narodni muzej na Dunaju hrani izkopanine od tod. Našli so nekaj grobov, domnevajo pa, da jih je še več v okolici cerkve in pod njo.

Naselje se zaradi številnih novih hiš hitro širi in urbanizira. V osnovi romanska cerkev sv. Petra in Pavla je bila pozneje delno gotizirana.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.