Na Kopanju stoji cerkev Marije Vnebovzete, ob njej pa se nahaja župnišče, v katerem je nekaj let otroštva preživel dr. France Prešeren. Njegov stric Jožef, vaški kaplan, je Franceta, preden je šel desetleten v šolo, vzel k sebi za pastirja. Mlademu Francetu je bila v veliko veselje bogata stričeva knjižnica, iz katere je jemal knjige, da jih je bral tudi na paši. France se je na Kopanju naučil brati in pisati.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Št. Jurij

Št. Jurij šteje 381 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Št. Jurij. Od Grosuplja je oddaljen 5,5 km. St. Jurij FPZ_0338

Gručasto središčno naselje leži v zahodnem delu Dolenjskega podolja, na južnem robu Grosupeljske kotline, ob zahodnem vznožju in na pobočju gozdnate Gradišnice (498m). Južno od te je na Taboru (492m) okrog cerkve Sv. Miklavža dobro ohranjen tabor iz časov turških vpadov, še južneje pa je Taborska jama, ki je bila leta 1996 preimenovana v Županovo jamo. Na zahodu je dolina Log, po kateri teče potok Šentjurščica. Na drugi strani doline je zaselek Goričica. Južno ob Šentjurščici je zaselek Vir. Na Gradišnici so našli ostanke prazgodovinskega gradišča, pri vasi pa ostanke rimske ceste.

Večina ljudi je zaposlena v Grosuplju in Ljubljani. Vas je bila leta 1952 preimenovana iz Sv. Jurija pri Grosupljem v Podtabor pri Grosupljem, leta 1992 pa je dobila sedanje ime.
Vas Št. Jurij ima pestro zgodovino. Odkrijemo jo lahko že na bližnjem (uničenem) arheološkem najdišču na Gradišnici ob rimskih poteh, ki so vodile proti glavnim središčem. Lepo vidna je še danes pot – od Grosuplja na Cerovo, Št. Jurij, Velike Lipljene, Škocjan ob njej so še številni rimski sledovi. Sredi vasi, v arheološkem bogatem okolju, stoji stara znamenita cerkev sv. Jurija. Prvič je omenjena l. 1526 v zapisniku cerkvenih dragocenosti, nato jo navaja stiški samostanski urbar iz leta 1662 in končno Valvasor kot podružnico šmarske fare. Na trgu ob cerkvi je stara kapelica s kipom Matere božje z Jezusom.

Nasproti cerkve je stara šola. Zasilno šolo so imeli v Št. Juriju že leta 1854 v leseni občinski hiši. Redna šola, nasproti cerkve, je bila v vasi od leta 1869, ki pa je med vojno pogorela, vendar so jo kasneje obnovili. Štiriletna podružnična šola je nosila ime po učiteljici Ani Galetovi. Znana slovenska pedagoginja, pesnica in pisateljica, je poučevala v omenjeni šoli od leta 1929 do leta 1936. Doma je bila iz Grosuplja, v Št. Juriju pa je bila nositeljica kulturnega življenja. Pred nekaj leti je kraj pridobil novo šolo, Podružnično šolo Št. Jurij. V Št. Juriju imajo vsako poletje tradicionalno kulturno- turistično prireditev »Večer na vasi«.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.