Zgodovinski viri razkrivajo, da se ime Grosuplje prvič pojavi davnega leta 1136, bilo je zapisano kot GROSLUPP ali po Valvasorjevo Velike uplje.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Tlake

Tlake štejejo 260 prebivalcev in so del krajevne skupnosti Šmarje-Sap. Od Grosuplja so oddaljene 6,5 km in 1,5 km od Šmarja–Sap. Tlake FPZ_9799

Razloženo naselje v skrajno zahodnem delu Dolenjskega podolja leži ob stari cesti Ljubljana- Grosuplje, na zahodnem pobočju dolomitnih vzpetin. Vas sestavljajo Spodnje in Zgornje Tlake. Slednje so se nekdaj pri tamkajšnji cerkvi imenovale Sv. Križ.

Pri železniškem predoru na progi Ljubljana-Grosuplje izvira potok Gorenjca, ki teče v zatok Ljubljanskega barja vzhodno od Škofljice. Ob njem so nekdaj napajali živino. Ob cesti je več peskokopov. Vas leži ob stari cesti, ki je ostanek nekdanje rimske ceste Emona - Neviodunum.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.