Primož Trubar se je rodil leta 1508 v Rašici pri Velikih Laščah in bil istega leta krščen v cerkvi sv. Kancijana v Škocjanu. Trubar je izdal prvi slovenski knjigi Abecednik in Katekizem. Danes je upodobljen na kovancu za 1 evro.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Udje

Udje štejejo 68 prebivalcev in so del krajevne skupnosti Št. Jurij. Od Grosuplja so oddaljene 7 km.
Gručasta vas v Turjaški pokrajini leži na nizkem slemenu med dolinama potokov Ševnika na jugu in Puharjevega grabna na severu. Severno nad slednjim je zaselek Sv. Štefan z istoimensko cerkvijo.
Naselje se prvič omenja že leta 1058. Svet je peščen in škrilav, zemlja ilovnata, njive se držijo višjih leg, predvsem proti Goričici. V vasi je ohranjenih še veliko sadovnjakov. Na zahodu je gozd Hosta, kjer rastejo gobe.
V vasi je gasilski dom in nekaj starejše kmečke arhitekture. Ohranjenih je tudi še več kozolcev toplarjev. Kozolci so iz druge polovice 19. in iz prvih desetletij 20. stoletja. V vasi je tudi kapelica Lurške Mateje božje.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.