Zgodovinski viri razkrivajo, da se ime Grosuplje prvič pojavi davnega leta 1136, bilo je zapisano kot GROSLUPP ali po Valvasorjevo Velike uplje.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Velika Loka

Velika Loka šteje 277 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Žalna.

Dvovrstna obcestna vas v Dolenjskem podolju leži v dolini ob spodnjem toku potoka Brega, ki južno od naselja ponikne. Ob potoku sta včasih stala in delovala dva mlina (Mišnikov mlin in Babnikov mlin). Dolino zapirajo na severu Peščenik in Stehan (467m), na vzhodu pa Škrjanka (610m). Na zahodu se odpira proti Žalni, na jugu pa prek nizkega slemena prehaja v kraško Luško polje. Velika Loka FPZ_0692

K Veliki Loki spada tudi del zaselka Na Šoli nad Luškim dolom, na pobočju Škrjanke pa je zaselek Dole. Ob robu jedra teče dolenjska železnica. V njeni bližini je cerkev sv. Antona. Za vasjo je velik železniški viadukt, ki je bil med drugo svetovno vojno delno porušen in po vojni popravljen. Viadukt je bil zgrajen leta 1894, ko se je gradila Dolenjska proga. Gradnjo odseka Grosuplje-Novo mesto so pričeli 29. septembra 1892 v Novem mestu. 7. aprila 1894 je iz Ljubljane v Novo mesto pripeljal komisijski vlak, čemur je 1. junija istega leta sledila svečana otvoritev proge. Prvotni viadukt je bil kamnit (podrt je bil med II. svetovno vojno – 19. septembra 1943) in od njega sta ostala le obojestranska opornika in oba stebra, ki se nahajata v obsegu nasipnega stožca. Ostali so tudi vsi temelji. Po izgledu je bil enak današnjemu, ki so ga ponovno zgradili leta 1947. Dolg je 161,85m, visok 20m in ima 10 lokov razpona po 12m. S tem je to največji objekt v vasi in tudi najbolj razpoznaven.

V vasi je tudi prostovoljno gasilsko društvo v okviru katerega deluje Gledališče pod mostom. Vas je omenjena leta 1228 (kot »Villa Lonch«).

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.