Na Kopanju stoji cerkev Marije Vnebovzete, ob njej pa se nahaja župnišče, v katerem je nekaj let otroštva preživel dr. France Prešeren. Njegov stric Jožef, vaški kaplan, je Franceta, preden je šel desetleten v šolo, vzel k sebi za pastirja. Mlademu Francetu je bila v veliko veselje bogata stričeva knjižnica, iz katere je jemal knjige, da jih je bral tudi na paši. France se je na Kopanju naučil brati in pisati.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Velika Račna

Velika Račna šteje 252 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Račna. Velika Racna FPZ_0523

Gručasta vas na južnem robu Dolenjskega podolja leži ob zahodnem robu kraškega Radenskega polja. Na severu se dviga kopast gozdnat osamelec Kopanj (392m) z istoimenskim zaselkom in prenovljeno cerkvijo Marijinega vnebovzetja, okrog katere je bil nekdaj protiturški tabor. Na jugu sta Veliki (675m) in Mali Ostri vrh (656m). Na pobočju nad njima je nad vasjo speljana kočevska železnica. Zahodni del polja je višji in suh, vzhodni ob ponikalnicah Šici in Zelenki pa je redno poplavljen. Ponori so na vzhodnem robu polja. Severno od Kopanja je močvirnat svet Mokrine.

V okolici je več kraških jam, med njimi Zatočna jama in jama Viršnica. Del Velike Račne sodi v etnološko- urbanistično dediščino.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.