Zgodovinski viri razkrivajo, da se ime Grosuplje prvič pojavi davnega leta 1136, bilo je zapisano kot GROSLUPP ali po Valvasorjevo Velike uplje.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Velika Stara vas

Velika Stara vas šteje 186 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Polica.

V jedru gručasta vas v zahodnem delu Dolenjskega podolja leži na južnem pobočju Petelinca (461m), na severni strani doline Velikega potoka, zahodno od Police.

V smeri proti Polici je več samotnih domačij, v njeni neposredni bližini pa zaselek Gradišče. Gradišče je od leta 1992 samostojno naselje. Onstran Velikega potoka teče severni krak avtoceste Višnja Gora- Ljubljana. Domnevali so, da ime Stara vas izhaja iz tega, da Turki edino te vasi v okolišu niso požgali, vendar pa so kasneje ugotovili, da se to ime pojavi že v listinah napisanih med leti 1136- 1147.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.