Županovo jamo je leta 1926 odkril takratni šentjurski župan Josip Perme. O jami je sicer v svoji Slavi vojvodine Kranjske pisal že Janez Vajkard Valvazor, ki jo je opisal kot »lepotico dolenjskega kraškega sveta«.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Velike Lipljene

Velike Lipljene štejejo 167 prebivalcev in so del krajevne skupnosti Škocjan. Od Grosuplja so oddaljene 8,5 km. Velike Lipljene FPZ_0234

Gručasta vas v Turjaški pokrajini leži na vzhodnem pobočju Hriba (518m), ob cesti Grosuplje-Turjak. Severno od nje je gozdnat hrib Tabor (492m) s cerkvijo sv. Miklavža in taborom iz časov turških vpadov. Južno pod njim je Taborska jama, ki je leta 1992 spet dobila staro ime Županova jama.

Že v rimskem času je morala biti tu naselbina, saj je skozi vas vodila rimska cesta proti Rašici. V Velikih Lipljenah so odkrili tudi rimske grobove. Naselje se prvič omenja že leta 1058.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.