Območje Radenskega polja je naravni in kulturni biser, ki je v svoji sedanji biološki pestrosti nastajal v tisočletnii interakciji narave in ljudi. Razprostira se na dobrih 4 km² in je najmanjše med devetimi izrazitejšimi kraškimi polji v Sloveniji.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Vrbičje

Vrbičje šteje 71 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Št. Jurij. Od Grosuplja je oddaljen 7 km.

Gručasta vas v Turjaški pokrajini stoji na slemenu med dolinama potokov Ševnika na severu in Korita na jugu. Pomemben vir dohodka je živinoreja. V vasi je ohranjeno še precej starejše podeželske arhitekture, od starejših, iz kamna zidanih hiš do lesenih kašč. V vasi je ohranjenih več lepih primerkov starih kozolcev – toplarjev. V kraju si lahko ogledamo stare kmečke hiše, kašče, kozolce in vodnjak.

V bližini je tudi terilna jama, ki so jo nekoč uporabljali za sušenje lanu ob teritvi in za sušenje sadja.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.