Primož Trubar se je rodil leta 1508 v Rašici pri Velikih Laščah in bil istega leta krščen v cerkvi sv. Kancijana v Škocjanu. Trubar je izdal prvi slovenski knjigi Abecednik in Katekizem. Danes je upodobljen na kovancu za 1 evro.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Železnica

Železnica šteje 33 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Škocjan. Od Grosuplja je oddaljena 11 km.

Gručasta vasica v Turjaški pokrajini leži na istoimenskem slemenu med krakoma manjše ponikalnice. Sleme sestavljajo slabše prepustni rabeljski skladi s primesmi železove rude, ki so jo predelovali v tukajšnjih fužinah. Od tod tudi ime vasi.

V vasi stoji v osnovi poznogotska, v 19. stoletju temeljito prezidana cerkev Marije Vnebovzete. Vas se je razvila iz manjše graščine (na portalu je imela nekoč letnico 1596, ta je sedaj vzidana v zunanjem zidu škocjanske cerkve). Železnico omenja že Valvasor v svoji Slavi vojvodine Kranjske (1689).

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.