Županovo jamo je leta 1926 odkril takratni šentjurski župan Josip Perme. O jami je sicer v svoji Slavi vojvodine Kranjske pisal že Janez Vajkard Valvazor, ki jo je opisal kot »lepotico dolenjskega kraškega sveta«.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Zgornja Slivnica

Zgornja Slivnica šteje 107 prebivalcev in je del krajevne skupnosti Šmarje-Sap. Od Grosuplja je oddaljena 3 km.

Gručasta vas v jugozahodnem delu Posavskega hribovja leži severno nad Grosupeljsko kotlino, na planotici južno pod Malim Lipoglavom. Na jugozahodu je Magdalenska gora (504m) z velikim halštatskim gradiščem. Vzhodno od vasi je dolina potoka Brega, zahodno dolina potoka Močil in severovzhodno dolina Šumnika, ki odteka proti Savi.

Vrh Magdalenske gore stoji poznogotska cerkev sv. Marije Magdalene. Vas je v listinah prvič omenjena leta 1366. Staro ime zanjo je Selo.

Literatura in viri:

  • Kuhar, Boris, Jože Miklič, Jakob Müller in Stane Peterlin. 1995. Lepote in zanimivosti Grosupljega in okolice. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica.
  • Oražem Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik. 1996. Priročni krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: DZS d.d., Založništvo literature.
  • Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek: http://www.stat.si/.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.