Tabor Cerovo je bil zgrajen konec 15. stoletja na razgledni vzpetini. Obzidje okoli cerkvice sv. Nikolaja so zgradili okoliški kmetje, da bi se zavarovali pred turškimi vpadi na slovensko ozemlje.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015  2020  naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

 Grbi za inspektorat in redarstvo 4
 
Vodja:
 
mag. Borut ŠOBA
Telefon: 01/7888-757
 

S 1.1.2012 je začel delovati »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Grosuplje, Ig in Škofljica«. Skupni organ treh občin soustanoviteljic ima sedež na Taborski cesti 1 v Grosupljem, kjer ima tudi delovne prostore. 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo izvaja za občine soustanoviteljice naloge inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin soustanoviteljic skladno z zakoni in predpisi, ki se nanašajo na posamezna področja v pristojnosti treh občin in sicer:

 1. oskrba s pitno vodo,
 2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
 4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
 5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
 6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 7. izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest in javnih poti,
 8. urejanje in vzdrževanje pokopališč,
 9. pokopališka in pogrebna dejavnost,
 10. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
 11. urejanje, vzdrževanje in upravljanje javnih tržnic in plakatnih mest,
 12. oskrba s plinom,
 13. urejanje javnih parkirišč,
 14. javna razsvetljava v naseljih,
 15. upravljanje javnih stanovanj in večstanovanjskih zgradb,
 16. mirujoči promet v naseljih in parkiranje,
 17. občinske takse,
 18. turistične takse,
 19. zimska služba,
 20. uporaba zastave in grba,
 21. označevanje cest, ulic, naselij in zgradb,
 22. nadzor varnega in neoviranega cestnega promet v naseljih,
 23. varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 24. skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 25. varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine,
 26. vzdrževanje javnega reda in miru,
 27. sodelovanje z republiškimi inšpektorji v okviru preprečevanja nedovoljenih gradbenih posegov, predvsem na področju posegov v občinska zemljišča in ceste,
 28. in na drugih področjih, ki jih določijo občinski in drugi predpisi. 
 
 
Uradne ure:
- v sredo od 14.00 do 16.00 ure,
  na sedežu MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA, Taborska cesta 1, Grosuplje,
- v ponedeljek od 9.00 do 11.00 ure,
  na sedežu OBČINE IG, Govekarjeva cesta 6, Ig,
- v sredo od 9.00 do 11.00 ure,
  na sedežu OBČINE ŠKOFLJICA, Šmarska cesta 3, Škofljica;
 
Uradne ure po telefonu za občane občin so vsak dan od ponedeljka do petka od 7.30 do 8.30 na tel. št. 01/ 7888-750, fax. 01/ 7888-764. Redarska služba je dosegljiva od ponedeljka do petka od 7.00 do 20.00 ure na telefon 01/788-796.
 
Obrazci za pisne vloge, s katerimi se lahko stranke obračajo na medobčinski inšpektorat in redarstvo se nahajajo na sedežih občin ter na spletnih straneh občin, in se vlagajo po pošti ali osebno v poslovnem času vseh treh občin ali v elektronski obliki na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

 

Priponke:
Download this file (Prijava nepravilnosti.doc)Prijava nepravilnosti.doc[ ]73 kB

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.