Tabor Cerovo je bil zgrajen konec 15. stoletja na razgledni vzpetini. Obzidje okoli cerkvice sv. Nikolaja so zgradili okoliški kmetje, da bi se zavarovali pred turškimi vpadi na slovensko ozemlje.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 9. maj 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 22. maja.

 

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

 

cista krka

Namere o oddaji v najem

Datum objave: 12.4.2017

Številka: 478-0068/2017

Skladno z 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15) ter na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Grosuplje objavlja namero o oddaji v najem, 410 m² zemljišča parc. št. 1928/18, k.o. 1783 Grosuplje – naselje. Nepremičnini se oddaja v najem za določen čas. Višina najemnine se določi v skladu z Odlokom o oddajanju v najem in obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 29/16).

Občina Grosuplje si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe ustavi ta postopek oddaje nepremičnine v najem, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

 

 

 

 

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.