Območje Radenskega polja je naravni in kulturni biser, ki je v svoji sedanji biološki pestrosti nastajal v tisočletnii interakciji narave in ljudi. Razprostira se na dobrih 4 km² in je najmanjše med devetimi izrazitejšimi kraškimi polji v Sloveniji.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 7. julij 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. julija.

 

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Namere o oddaji v najem

Datum objave: 17. 7. 2017

Številka: 478-0092/2009

Skladno z 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14, 90/14, 14/15 in 76/15) ter na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Občina Grosuplje objavlja namero o oddaji v najem dela nepremičnine parc. št.: 1597/1, k.o. 1783 Grosuplje – naselje. Nepremičnina se oddaja v najem za določen čas.

Višina najemnine se določi v skladu z Odlokom o oddajanju v najem in obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 29/16).

Občina Grosuplje si pridržuje pravico, da do sklenitve pogodbe/aneksa ustavi ta postopek oddaje nepremičnine v najem, pri čemer se – ker za interesente ni nobenih obveznih stroškov – morebitni stroški ne povrnejo nobenemu interesentu.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.