Na Kopanju stoji cerkev Marije Vnebovzete, ob njej pa se nahaja župnišče, v katerem je nekaj let otroštva preživel dr. France Prešeren. Njegov stric Jožef, vaški kaplan, je Franceta, preden je šel desetleten v šolo, vzel k sebi za pastirja. Mlademu Francetu je bila v veliko veselje bogata stričeva knjižnica, iz katere je jemal knjige, da jih je bral tudi na paši. France se je na Kopanju naučil brati in pisati.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 13. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Občina Grosuplje pristopila k sodelovanju v transnacionalnem projektu LOCAL4GREEN

Občina Grosuplje, ki v svoji strategiji s tremi G-ji in sloganom Grosuplje Goes Green izpostavlja tudi svojo zeleno usmeritev, je na povabilo Gradbenega inštituta ZRMK z veseljem pristopila k sodelovanju v transnacionalnem projektu LOCAL4GREEN - Local Policies for Green Energy (Lokalne politike za zeleno energijo), ki je namenjen oblikovanju in implementaciji lokalnih politik na področju promocije obnovljivih virov energije.

gallery1 gallery1 gallery1

Župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič je izjavo o sodelovanju pri projektu Local4Green podpisal v četrtek, 27. julija 2017, ob podpisu so se mu pridružili tudi vodja dejavnosti trajnostna raba energije v lokalnih skupnostih na ZRMK-ju dr. Henrik Gjerkeš, vodja projekta Local4Green v Sloveniji na ZRMK-ju Miha Tomšič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar in vodja Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje Jasmina Selan.

V projekt je vključenih 10 partnerjev iz 9 držav sredozemskega prostora, vodilni partner je Valencian Federation of Municipalities and Provinces (Valencijska zveza lokalnih skupnosti in provinc), slovenski partner v projektu pa je Gradbeni inštitut ZRMK.

Projekt bo trajal vse do konca aprila 2019, njegov namen pa je pomagati lokalnim skupnostim (občinam) pri pripravi in uveljavitvi inovativnih lokalnih fiskalnih politik, usmerjenih v promocijo rabe obnovljivih virov energije v javnem in zasebnem sektorju.

V izbranih slovenskih pilotnih občinah, poleg občine Grosuplje sta to tudi preostali dve občini MRC-ja, Ivančna Gorica in Trebnje, ter občine Kočevje, Kamnik, Lenart, Ormož, Ljutomer in Kranj, bodo oblikovane specifične usmeritve lokalne fiskalne politike za spodbujanje obnovljivih virov energije z namenom njihove vključitve v lokalne strategije in načrte. Rezultati bodo nato redno spremljani in ovrednoteni z namenom priprave niza rešitev, uporabnega za širši krog uporabnikov v posamezni državi ali regiji. Pilotnim občinam bodo projektni partnerji nudili potrebno strokovno oz. tehnično podporo pri zasnovi omenjenih dokumentov in poskrbeli za ustrezno spremljanje rezultatov ter njihovo vrednotenje.

Projekt sicer poteka v sklopu evropskega programa za sredozemsko območje Interreg Mediteran, v katerem sodeluje 13 držav, nadnacionalna ureditev pa jim omogoča, da se spopadajo z izzivi, ki presegajo nacionalne meje, kot so podpora gospodarstvu z nizkimi emisijami ogljika, varovanje naravnih in kulturnih virov ter spodbujanje inovacij.

Več o tem: Občine MRC-ja, Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, pristopile k sodelovanju v transnacionalnem projektu LOCAL4GREEN

gallery1

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.