Rastlinska odeja Radenskega polja je zelo pestra. Najvrednejši življenjski prostori so mokrotni travniki, ki omogočajo preživetje številnim ogroženim rastlinam, kot sta močvirska kukavica in močvirski svišč. Zaradi vrednih življenjskih prostorov in ogroženih vrst je Radensko polje uvrščeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 6. oktober 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 17. oktobra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Občina Grosuplje uspešno pridobila subvencijo za zaposlitev mlade osebe na področju kulture

Občina Grosuplje je prejemnica certifikata Mladim prijazna občina, na kar smo zelo ponosni. Kot mladim prijazna občina je bila prepoznana, ker je s sistemskimi ukrepi na področju mladinske politike zagotovila lokalno okolje, ki mladim omogoča kakovostno, polno in zdravo življenje.

Občina Grosuplje oblikuje in nadgrajuje svojo mladinsko politiko na podlagi pobud in potreb mladih in skupaj z mladimi. Pri tem posebno pozornost posveča štipendiranju, financiranju programov mladinskih organizacij prek projektnih razpisov, sofinanciranju stanovanjskih kreditov, ustreznemu prostorskemu načrtovanju in še bi lahko naštevali.

Mladi iz naše občine imajo v okviru svojega šolanja vedno tudi možnost opravljanja strokovne prakse v naši občinski upravi, posebej veseli pa smo, da smo tokrat uspešno pridobili tudi subvencijo za zaposlitev mlade osebe na področju kulture.

Občina Grosuplje je namreč uspešno kandidirala na javnem razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v okviru izbora operacij »pridobivanja dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD« in tako pridobila subvencijo v višini 5.000,00 evrov za vključitev mlade brezposelne osebe do vključno 29. leta v subvencionirano zaposlitev za delo na področju kulturnih dejavnosti.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Z javnim razpisom se prispeva k večji dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve mladih na področju kulture in spremljajočih kulturnih dejavnosti ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi.

gallery1 gallery1 gallery1

 

Več o tem: Občina Grosuplje uspešno pridobila subvencijo za zaposlitev na področju kulture

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.