Na Kopanju stoji cerkev Marije Vnebovzete, ob njej pa se nahaja župnišče, v katerem je nekaj let otroštva preživel dr. France Prešeren. Njegov stric Jožef, vaški kaplan, je Franceta, preden je šel desetleten v šolo, vzel k sebi za pastirja. Mlademu Francetu je bila v veliko veselje bogata stričeva knjižnica, iz katere je jemal knjige, da jih je bral tudi na paši. France se je na Kopanju naučil brati in pisati.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 6. oktober 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 17. oktobra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Polni priključek Šmarje – Sap počasi že dobiva svojo končno podobo

Z deli za izgradnjo polnega priključka Šmarje – Sap je izvajalec del podjetje CGP, d. d., pričel lani meseca julija. Dela vse od takrat intenzivno potekajo, do manjše prekinitve zaradi zimskih razmer je prišlo le konec meseca januarja in v začetku meseca februarja.

gallery1 gallery1 gallery1

Dela na rekonstrukciji Ljubljanske ceste so tako od krožnega križišča do navezave v smeri proti Grosuplju, vključno z železniškim nadvozom, zaključena. Izvaja pa se še rekonstrukcija Ljubljanske ceste od krožnega križišča do navezave v smeri Škofljica. Uredila se bo tudi komunalna infrastruktura ter zgradil pločnik in novo avtobusno postajališče.

Na območju obeh novih krožišč, novega izvoznega AC kraka in obstoječe glavne ceste, ki se priključuje na AC, torej na desni strani AC v smeri proti Novemu mestu, so nasipi vključno z robniki in ostalimi ureditvami pretežno zaključeni. Ob izvoznem kraku iz smeri Ljubljana je protihrupna ograja v večini že prestavljena, v naslednjih tednih se bodo intenzivno izvajala dela na rušenju voziščne konstrukcije obstoječega odstavnega pasu ter razširitvi odstavnega pasu v zaviralni pas.

gallery1 gallery1 gallery1

Tudi na levi strani AC, gledano v smeri proti Novemu mestu, sta protihrupni ograji že zaključeni, zaključujejo se tudi dela na pospeševalnem pasu oz. uvoznem kraku proti Ljubljani. V naslednjih tednih bo zaključena rekonstrukcija obstoječega odstavnega pasu na tem delu.

Prav tako se intenzivno izvajajo dela na cesti med novim krožnim križiščem na Ljubljanski cesti in križiščem pred naseljem Veliki Vrh na drugi strani AC. Izvajalec je že pričel z rekonstrukcijo obstoječega nadvoza nad AC, rušitvijo obstoječega nadvoza nad obstoječimi priključnimi kraki za dolenjsko smer ter z izgradnjo novega nadvoza.

gallery1 gallery1 gallery1

Zaključena je tudi izdelava in zacevitev vrtine za odvodnjo meteornih voda iz ponikovalnega polja na drugo stran hriba. V izvajanju je še vtočni in iztočni objekt.

Po izgradnji nadvozov sledi v septembru intenzivno zaključevanje na vseh segmentih, in sicer izdelava obrabne plati asfalta na vseh cestah ter izvedba prometne signalizacije.

Foto: Brane Petrovič

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.