Tabor Cerovo je bil zgrajen konec 15. stoletja na razgledni vzpetini. Obzidje okoli cerkvice sv. Nikolaja so zgradili okoliški kmetje, da bi se zavarovali pred turškimi vpadi na slovensko ozemlje.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 4. september 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. septembra.

 

DOSN 2015   2020   naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Skupščina Gasilske zveze Grosuplje 2017

V petek, 31. marca 2017, je v prostorih Gasilskega centra Grosuplje potekala redna letna skupščina Gasilske zveze Grosuplje. Poleg predsednika in poveljnika Gasilske zveze Grosuplje Andreja Bahovca in Janeza Pezdirca, delegatov in delegatk iz naših gasilskih društev, se je skupščine udeležil tudi župan dr. Peter Verlič.

gallery1 gallery1 gallery1

gallery1 gallery1 gallery1

Kot podano v poročilih predsednika in poveljnika Andreja Bahovca in Janeza Pezdirca, je bilo skladno s sprejetim planom realiziranih večina zastavljenih ciljev po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih.

Tako kot že vrsto let je bilo uspešno izpeljano občinsko tekmovanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Dobrepolje v različnih gasilskih disciplinah. Na tekmovanju je sodelovalo 55 tekmovalnih ekip iz naše gasilske zveze, to je izjemno spodbuden podatek za uspešno nadaljevanje gasilstva v okviru gasilske zveze, kajti prav tekmovanja pokažejo pripravljenost in usposobljenost za posredovanje ob požarih in drugih nesrečah. Prav tako je 8 ekip iz naše gasilske zveze sodelovalo na državnem tekmovanju. Najboljše rezultate so dosegli starejši gasilci, PGD Grosuplje je osvojilo 1. mesto in PGD Ponova vas 2. mesto, z doseženim enakim številom točk. V pokalnem tekmovanju Gasilske zveze Slovenije pa so veterani Ponove vasi dosegli 1. mesto in veterani Grosuplja 2. mesto. Tekmovanja v okviru gasilske zveze so pripravila tudi posamezna društva, in sicer: PGD Ponova vas je organiziralo tekmovanje za pokal Tabor, PGD Čušperk tekmovanje v hitrem spajanju sesalnega voda, PGD Veliko Mlačevo napad na rdečega petelina in PGD Zagradec pri Grosupljem tekmovanje v vlečenju vrvi.

V organizaciji mladinske komisije na nivoju gasilske zveze je bilo zagotovljeno sodelovanje na srečanju mentorjev, občinskem, regijskem in državnem mladinskem kvizu ter na orientacijskem tekmovanju tako na nivoju občine, kot tudi regije in države.

Komisija za članice je organizirala srečanje članic v organizaciji PGD Polica, prav tako zagotavlja udeležbo na raznih posvetih, tekmovanjih ter proslavah in izvaja aktivnosti v mesecu požarne varnosti.

Veterani pa so svoje srečanje pripravili v organizaciji PGD Spodnja Slivnica.

Tako tekmovanja kot različna srečanja v okviru posameznih komisij krepijo medsebojno sodelovanje med društvi in generacijami ter dajejo dober zgled občanom in so garancija uspešnega nadaljevanja gasilskega poslanstva v okviru Gasilske zveze Grosuplje.

gallery1 gallery1 gallery1

gallery1 gallery1 gallery1

Pomemben del v gasilstvu je tudi nenehno izobraževanje in soočanje z novostmi, v okviru tega so bili realizirani: nadaljevalni tečaj za gasilca, tečaj za izolirne dihalne aparate za nevarne snovi, tečaj za gašenje požarov v naravi, tečaj za inštruktorje, tečaj za preventivo, tečaj za portalne gasilce, usposabljanje za navigacijo helikopterja in usposabljanje za nudenje prve pomoči. Z naše gasilske zveze je bilo na tečajih udeleženih 160 gasilk in gasilcev. Razvidno je, da je bil pridobljen zelo širok spekter znanja na različnih področjih, ki daje dodatno garancijo, da naši gasilke in gasilci lahko posredujejo strokovno, varno in učinkovito.

V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, so bila po posameznih prostovoljnih društvih izvedene meddruštvene vaje s prikazom gašenja in reševanja, kjer so sodelovala vsa društva v okviru Gasilske zveze Grosuplje.

V sklopu prireditev in proslav so v letu 2016 zagotovili udeležbo na 70. obletnici Prostovoljnega gasilskega društva Zagradec pri Grosupljem.

Na področju investicij in investicijskega vzdrževanja so sofinancirali sledeča društva: PGD Zagradec za adaptacijo gasilskega doma, PGD Škocjan za ureditev okolice gasilskega doma, PGD Luče za nabavo GVV1 ter PGD Žalna in PGD Velika Ilova Gora za obnovo strehe.

V minulem letu so imeli 91 intervencij, kot že rečeno so bila organizirana tudi številna izobraževanja in številna tekmovanja.

Leto 2016 sta sicer zaznamovala dva pomembna dogodka. Uprava RS za zaščito in reševanje je PGD Grosuplje razvrstila med gasilske enote širšega pomena, kar pomeni za to enoto dodatno obveznost za pomoč in reševanje v primeru prometnih nesreč, skupaj z Gasilsko brigado Ljubljana. Drugo pa je sklep Gasilske zveze Slovenije, da se regijski gasilski poligon za regijo Ljubljana 2 in začasno tudi za regijo Ljubljana 1 in 3 zgradi v Grosupljem, na zemljišču ob gasilskem centru.

gallery1 gallery1 gallery1

gallery1 gallery1 gallery1

Zbrane na skupščini Gasilske zveze Grosuplje je pozdravil župan dr. Peter Verlič. Vemo že, da je bila občina Grosuplje ena izmed enajstih občin, ki so prejele priznanje za najbolj prodorno občino. Občina Grosuplje je priznanje prejela kot gospodarna, gostoljubna in globalna občina. To priznanje pa je tudi odraz dela gasilk in gasilcev. Ocenjevali so namreč tudi, kako smo se sposobni spopasti z izzivi varnosti.

Sam meni, da sta za življenje naših občank in občanov zelo pomembni dve stvari. Prva je zagotovo zdravje in trudimo se, da bo Koščakov hrib res postal nekakšen center zdravja, kjer bomo imeli vse na enem mestu. Takoj na drugem mestu pa je varnost. »Mislim, da je varnost vedno bolj pomembna. Poglejmo, kako je recimo našo občino ob meji prizadela migrantska kriza. In če se takrat župan ne bi mogel zanesti na svoje ljudi, na svojo civilno zaščito, na svoje gasilke in gasilce, vprašanje, kako bi se stvari odvijale naprej,« je dejal.

Župan se je vsem gasilkam in gasilcem, ki prostovoljno pomagajo, lepo zahvalil.

Foto in video: Brane Petrovič

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.