Na Kopanju stoji cerkev Marije Vnebovzete, ob njej pa se nahaja župnišče, v katerem je nekaj let otroštva preživel dr. France Prešeren. Njegov stric Jožef, vaški kaplan, je Franceta, preden je šel desetleten v šolo, vzel k sebi za pastirja. Mlademu Francetu je bila v veliko veselje bogata stričeva knjižnica, iz katere je jemal knjige, da jih je bral tudi na paši. France se je na Kopanju naučil brati in pisati.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 7. julij 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. julija.

 

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

 

cista krka

Novice

15. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje (5. 4. 2017)

Četrtek, 06 April 2017 10:51
Preberite več: 15. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje (5. 4. 2017)
V sredo, 5. aprila 2017, je v dvorani Družbenega doma Grosuplje potekala 15. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje. Občinski svetnice in svetniki so med drugim sprejeli Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017 in Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2018, Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Grosuplje za leti 2017 in 2018, Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Grosuplje, Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Grosuplje, Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v občini Grosuplje, Zaključni račun proračuna Občin ...

Preberite več: 15. redna seja Občinskega sveta Občine Grosuplje (5. 4. 2017)

Velikonočna razstava v Mestni knjižnici Grosuplje 2017

Sreda, 05 April 2017 13:14
Preberite več: Velikonočna razstava v Mestni knjižnici Grosuplje 2017
Članice Društva podeželskih žena Sončnica so v Mestni knjižnici Grosuplje tudi letos pripravile svojo tradicionalno že 14. velikonočno razstavo. Razstavo smo odprli v sredo, 5. aprila 2017, s svojimi pisanimi izdelki pa se na razstavi predstavljajo tudi otroci iz vrtca Rožle. »Velika noč je največji krščanski praznik. Praznujemo ga vsako leto na prvo nedeljo po prvi spomladanski polni luni. Praznike večinoma praznujemo z obredi, velikonočni so še posebej slovesni. Začnejo se s pepelnično sredo, strogim postom, nadaljujejo s cvetno nedeljo, končajo pa se s slovesnim velikonočnim vstajenjem. Pomemben del praznovanja pa je seveda hrana, zato smo tudi letos, kot že ne ...

Preberite več: Velikonočna razstava v Mestni knjižnici Grosuplje 2017

Celostna prometna strategija občine Grosuplje pripravljena na obravnavo na Občinskem svetu

Sreda, 05 April 2017 07:29
Preberite več: Celostna prometna strategija občine Grosuplje pripravljena na obravnavo na Občinskem svetu
Občina Grosuplje in podjetje Harpha Sea, d.o.o. Koper s podizvajalci sta s pomočjo prispevka občank in občanov, deležnikov in druge zainteresirane javnosti pripravila osnutek Celostne prometne strategije občine Grosuplje. Da bi lahko vključili čim več mnenj in pobud, so bile izvedene 4 javne razprave, anketa, vprašalniki in intervjuji, informiranje na dogodku Grosuplje v jeseni, medijske objave in obvestila. V zadnji fazi izdelave Celostne prometne strategije občine Grosuplje je bil pripravljen akcijski načrt izvedbe ukrepov. Ukrepi so bili razdeljeni na kratkoročne in bolj natančno zastavljene ter dolgoročne in bolj splošno zastavljene. Strategija se bo v prihodnjih leti ...

Preberite več: Celostna prometna strategija občine Grosuplje pripravljena na obravnavo na Občinskem svetu

V občini Grosuplje pet novih uličnih zbiralnikov

Torek, 04 April 2017 08:47
Preberite več: V občini Grosuplje pet novih uličnih zbiralnikov
Občine Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje so skupaj z lokalnim partnerjem Javnim komunalnim podjetjem Grosuplje d.o.o. v ponedeljek, 3. aprila 2017, pod okriljem organizatorjev projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, družbe ZEOS, d.o.o., pod sloganom E-cikliraj prejele 10 novih uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij. Projekt LIFE nagovarja gospodinjstva naj skrbno ravnajo z e-odpadki in odpadnimi baterijami, in sicer preko na novo vzpostavljene občanom prijazne mreže zbiranja, ki nastaja širom Slovenije ter preko spremljevalno-ozaveščevalnih dogodkov. Organizatorji projekta želijo sporočiti, da so e-odpadki in odpadne baterije posebna skup ...

Preberite več: V občini Grosuplje pet novih uličnih zbiralnikov

Dobrodelni koncert: S plesom in pesmijo v pomlad

Ponedeljek, 03 April 2017 14:31
Preberite več: Dobrodelni koncert: S plesom in pesmijo v pomlad
V petek, 31. marca 2017, je folklorna skupina Kulturnega društva sv. Mihaela Grosuplje v avli Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje organizirala dobrodelni koncert, ki so ga poimenovali S plesom in pesmijo v pomlad, zbrana sredstva pa namenili Župnijski karitas Grosuplje. Zaplesali so venček štajerskih, gorenjskih in dolenjskih plesov. Na odru pa se niso vrteli samo plesalci, ta večer se je ples prepletal z glasbo. V goste so povabili Prifarske muzikante, dobro poznano skupino, ki je svojo glasbeno pot začela že leta 1988, s pesmijo in vižami pa ohranjajo bogato in raznoliko slovensko ljudsko izročilo. Nastopila je tudi tamburaška skupina KD sv. Mihaela Gros ...

Preberite več: Dobrodelni koncert: S plesom in pesmijo v pomlad

Skupščina Gasilske zveze Grosuplje 2017

Ponedeljek, 03 April 2017 11:13
Preberite več: Skupščina Gasilske zveze Grosuplje 2017
V petek, 31. marca 2017, je v prostorih Gasilskega centra Grosuplje potekala redna letna skupščina Gasilske zveze Grosuplje. Poleg predsednika in poveljnika Gasilske zveze Grosuplje Andreja Bahovca in Janeza Pezdirca, delegatov in delegatk iz naših gasilskih društev, se je skupščine udeležil tudi župan dr. Peter Verlič. Kot podano v poročilih predsednika in poveljnika Andreja Bahovca in Janeza Pezdirca, je bilo skladno s sprejetim planom realiziranih večina zastavljenih ciljev po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih. Tako kot že vrsto let je bilo uspešno izpeljano občinsko tekmovanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Dobrepolje v različnih gasilskih disciplina ...

Preberite več: Skupščina Gasilske zveze Grosuplje 2017

Gradnja pločnika v Veliki in Mali Račni intenzivno poteka

Petek, 31 Marec 2017 10:58
Preberite več: Gradnja pločnika v Veliki in Mali Račni intenzivno poteka
V zadnjih dneh oktobra lani je bila med Občino Grosuplje, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in izvajalcem IMP d.d. podpisana pogodba za izgradnjo pločnikov v Račni, na Cikavi in v Šmarju – Sapu. Pogodbena vrednost del znaša dobrih 1.041.773,32 evrov z ddv. Ob cesti Škofljica – Šmarje – Sap se bo v dolžini 806 m, od predvidenega polnega priključka na AC v Šmarju - Sapu skozi Mali Vrh do priključka za javno pot v Tlake, uredil pločnik, cestna razsvetljava in avtobusna postajališča. Ob cesti Mlačevo – Rašica se bo v dolžini 444 m, skozi naselje Velika Račna, uredil pločnik, cestna razsvetljava, avtobusna postajališča, prav tako pa tudi otok za um ...

Preberite več: Gradnja pločnika v Veliki in Mali Račni intenzivno poteka

Predstavitev pogodbe o komasaciji Gospodarske cone Jug lastnikom zemljišč

Petek, 31 Marec 2017 09:25
Preberite več: Predstavitev pogodbe o komasaciji Gospodarske cone Jug lastnikom zemljišč
V Grosupljem je veliko povpraševanje po nakupu gradbenih parcel za različne dejavnosti, predvsem zaradi izredno dobrega geografskega in prometnega položaja. Vendar pa znotraj obstoječih gospodarskih con ni več prostih površin za gradnjo industrijskih, poslovnih, trgovskih in podobnih objektov, zato je bilo potrebno izdelati prostorski dokument, ki bo omogočil nove gradbene parcele za tovrstne dejavnosti, v Grosupljem pa bo tako nastala nova gospodarska cona. Območje bodoče Gospodarske cone Jug smo tako v OPPN-ju umestili med obstoječo gospodarsko cono ob Industrijski cesti, potok Bičje in obrtno cono Pod Slivniškim hribom. Zunanja meja bodoče Gospodarske cone Jug je ...

Preberite več: Predstavitev pogodbe o komasaciji Gospodarske cone Jug lastnikom zemljišč

Občina Grosuplje je pristopila k projektu Europe Goes Local

Četrtek, 30 Marec 2017 06:55
Preberite več: Občina Grosuplje je pristopila k projektu Europe Goes Local
Občina Grosuplje je pristopila k projektu Europe Goes Local - Podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni. Projekt Europe Goes Local predstavlja strateško partnerstvo 20 nacionalnih agencij, v Sloveniji je to MOVIT, programa Erasmus+: Mladi v akciji v obdobju 2017-2019. Namen projekta je podpreti lokalne skupnosti pri razvoju kakovosti mladinskega dela, večanje pomena in vrednosti mladinskega dela in krepitev sistemske podpore izvajanju in razvoju mladinskega dela na lokalni ter nacionalni ravni. S prvimi projektnimi aktivnostmi, s katerimi bomo identificirali potrebe in izzive na področju mladinskega dela v naši občini, bomo pričeli že v aprilu. Projekt pa za ...

Preberite več: Občina Grosuplje je pristopila k projektu Europe Goes Local

20 let Društva podeželskih žena Sončnica Grosuplje

Torek, 28 Marec 2017 13:31
Preberite več: 20 let Društva podeželskih žena Sončnica Grosuplje
V soboto, 25. marca 2017, so članice Društva podeželskih žena Sončnica Grosuplje obeležile 20 let svojega delovanja. Slovesnemu dogodku so prisostvovali tudi gostje: predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, predstavnik občine Grosuplje in predsednik Krajevne skupnosti Šmarje – Sap Janez Pintar, predstavnica svetovalne službe Kmetijsko gozdarske zbornice Grosuplje Ana Pavčič, predsednik Krajevne skupnosti Račna Rajko Palčar ter predstavnice Društva podeželskih žena Ivanjščice, Društva podeželskih žena Dobrepolje - Struge in Društva podeželskih žena Velike Lašče. Zbrane je ob praznovanju 20-letnice Društva podeželskih žena Sončnica Grosuplje nago ...

Preberite več: 20 let Društva podeželskih žena Sončnica Grosuplje

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.