Na Kopanju stoji cerkev Marije Vnebovzete, ob njej pa se nahaja župnišče, v katerem je nekaj let otroštva preživel dr. France Prešeren. Njegov stric Jožef, vaški kaplan, je Franceta, preden je šel desetleten v šolo, vzel k sebi za pastirja. Mlademu Francetu je bila v veliko veselje bogata stričeva knjižnica, iz katere je jemal knjige, da jih je bral tudi na paši. France se je na Kopanju naučil brati in pisati.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 9. maj 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 22. maja.

 

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

 

cista krka

Odpadki

KAKO LOČEVATI ODPADKE?

Zaradi načina življenja proizvajamo vse več odpadkov. Naši odpadki so naša skrb. Velika večina odpadkov je uporabna tudi, ko izgubi prvotno funkcijo ali pa za imetnika odpadkov nima več vrednosti. Z namenom gospodarnega ravnanja z odpadki Javno komunalno podjetje Grosuplje omogoča občanom občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica ločeno oddajanje različnih vrst odpadkov.

Gospodarno ravnanje z odpadki zajema:

  1. ponovno uporabo odpadkov;
  2. reciklažo ločeno zbranih odpadkov;
  3. termično obdelavo odpadkov;
  4. odlaganje odpadkov.

Kot posamezniki in kot družba moramo slediti zgornjim ciljem. Z majhnimi prilagoditvami doma lahko vsak veliko stori za zmanjšanje porabe energije in ohranjanje naravnih virov surovin.

Zakaj je ločevanje doma pomembno?

Le ločeno zbrani odpadki so primerni za nadaljno uporabo. Ko so vsi odpadki odloženi v enem košu, je ravnanje z njimi oteženo in zelo drago. Da zmanjšamo stroške ravnanja z odpadki in dosežemo čim višje cilje ravnanja z odpadki, jih je potrebno ločevati že na izvoru, saj odloženi odpadki negativno vplivajo na okolje. Če odpadke pravilno ločujemo, zmanjšamo vplive na okolje. Hkrati so pravilno ločeni odpadki tudi vir surovin v industriji. Na ta način porabimo manj naravnih virov. Ločene zbrane frakcije odpadkov so sekundarna surovina, ki se uporablja v industriji.

Ločevanja odpadkov se moramo lotiti že na samem izvoru, ker je to najučinkovitejši način ločenega zbiranja. Zato moramo že doma organizirati ločevanje posameznih vrst odpadkov. Te oddamo v individualne zabojnike, na ekoloških otokih, v Zbirnem centru v Špaji dolini, v času zbirnih akcij nevarnih odpadkov in OEEO ali z naročilom odvoza kosovnh odpadkov.

 

BROŠURA - Kako in kam z odpadki iz gospodinjstev?

Več o tem si lahko preberete na spletni strani Javnega komunalnega podjetja Grosuplje.

 

V nadaljevanju podajamo potrebne informacije za pravilno razvrščanje odpadkov:

 

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.