Županovo jamo je leta 1926 odkril takratni šentjurski župan Josip Perme. O jami je sicer v svoji Slavi vojvodine Kranjske pisal že Janez Vajkard Valvazor, ki jo je opisal kot »lepotico dolenjskega kraškega sveta«.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 7. julij 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. julija.

 

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Prostorski dokumenti

URAD ZA PROSTOR - PROSTORSKI AKTI:

 

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - VELJAVNI:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN 2 OBČINE GROSUPLJE - NOVA PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA POLICA

 

JAVNA RAZGRNITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE GROSUPLJE 1

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OPN OBČINE GROSUPLJE (SD OPN 1)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje

 

Obrazložitve k Sklepom o širitvi območja stavbnih zemljišč, v skladu z 29. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12.

 

PROSTORSKO IZVEDBENI NAČRTI - VELJAVNI:

(LN - lokacijski načrt, OLN - občinski lokacijski načrt, ZN - zazidalni načrt, URN - ureditveni načrt, OPPN - občinski podrobni prostorski načrt):

 

PROSTORSKO IZVEDBENI NAČRTI V POSTOPKU IN JAVNE RAZGRNITVE:

SKLEPI O ZAČETKU POSTOPKA

 

ZAČASNI UKREPI ZA ZAVAROVANJE UREJANJA PROSTORA:

 

* Stran se še dopolnjuje; informacije o ostalih veljavnih prostorskih aktih pridobite na Uradu za prostor Občine Grosuplje.

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.