Zgodovinski viri razkrivajo, da se ime Grosuplje prvič pojavi davnega leta 1136, bilo je zapisano kot GROSLUPP ali po Valvasorjevo Velike uplje.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 9. maj 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 22. maja.

 

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

 

cista krka

Namere o ustanovitvi služnosti

Datum objave: 14. 4. 2017

Številka: 478 – 0018/2017
Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Grosuplje objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na:
• zemljišču parcelna št. 1199/7, k.o. 1787-Mali vrh, in sicer za gradnjo in vzdrževanje vodovodnega priključka;
• zemljiščih parcelni št. 569/22 in 1199/7, obe k.o. 1787-Mali vrh, in sicer za gradnjo in vzdrževanje priključka fekalne kanalizacije;
vse v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parcelna št. 559/229, k.o. 1787-Mali vrh.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo.

 

 

Datum objave: 14. 4. 2017

Številka: 478 – 0018/2017
Skladno s 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) Občina Grosuplje objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na zemljiščih parcelne št. 569/22, 569/37 in 1199/7, vse k.o. 1787-Mali vrh, in sicer za gradnjo, vzdrževanje in obnavljanje objekta nizkonapetostnega elektro kablovoda, vse v korist služnostnega upravičenca z imenom: Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja objekta.

 

 

 

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.