Primož Trubar se je rodil leta 1508 v Rašici pri Velikih Laščah in bil istega leta krščen v cerkvi sv. Kancijana v Škocjanu. Trubar je izdal prvi slovenski knjigi Abecednik in Katekizem. Danes je upodobljen na kovancu za 1 evro.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 6. oktober 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 17. oktobra.

 

DOSN 2015  2020  naslovnica

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

ZATIRANJE ŠKODLJIVIH RASTLIN IZ RODU AMBROSIA

V letu 2010 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur. list RS, št. 36/10), na podlagi katerega je bila izdana Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. list RS, št. 63/10). Ta določa, da je posebno nadzorovano območje celotno ozemlje Republike Slovenije, imetniki zemljišča pa morajo na zemljišču, na katerem rastejo škodljive rastline iz rodu Ambrosia, z namenom preprečevanja širjenja in za zatiranje škodljivih rastlin izvesti naslednje ukrepe:

• odstraniti škodljive rastline vključno s koreninami ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več;
• opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra.

Škodljive rastline so zlasti pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisifolia), trikrpa ambrozija (Ambrosia trifida), obmorska ambrozija (Ambrosia maritima) in trajna ambrozija (Ambrosia coronopifolia). Natančnejši opis in slike škodljivih rastlin so dostopni na spletni strani MKO, Fitosanitarne uprave RS.

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisifolia) se pojavlja v večjih populacijah in predstavlja zaradi povzročanja inhalacijskih alergij eno najpomembnejših vrst, ki jih je potrebno zatirati. Iz naravnih rastišč v Severni Ameriki se je razširila v območja Evrope, del Azije in Avstralije. Je pokončna in vitka rastlina, visoka tudi do 2 m in običajno precej razvejana (razvejanost se prične takoj nad tlemi). Pred cvetenjem jo prepoznamo po deljenih (sestavljenih in nazobčanih) ter na spodnji strani dlakavih listih, ki so podobni listom pelina, v času cvetenja pa po dolgih moških socvetjih rumene barve. Cveti postopoma – najprej zacvetijo cvetovi na spodnjem delu rastline postopoma pa se odpirajo še cvetovi proti vrhu rastline. Steblo je rdečkasto in dlakavo. Je zelo prilagodljiva rastlina, ki se hitro širi, po odstranitvi zelenega dela se hitro obraste in tvori cvetove ter sprošča alergen cvetni prah. V kolikor rastline odstranjujemo le s košnjo nadzemnih delov, je košnjo potrebno opravljati pogosto in kositi do konca rasne sezone, ker se rastlina hitro obrašča in kljub temu, da ne doseže višine, že tvori cvetove in semena. Rastlina cveti od julija do novembra. Cvetove oprašuje veter, semena pa lahko tvori s samooplodnjo, zaradi česar že ena rastlina lahko ustvari novo populacijo. Semena pelinolistne ambrozije ob zrelosti preidejo v stanje mirovanja in tako lahko ostanejo tudi po več let (semena ostanejo živa tudi preko 20 let). Prekinitev mirovanja in pridobitev kalilne sposobnosti izzovejo optimalne razmere za kalivost (optimalna temperatura 15 stopinj C, svetloba, neporasla tla).

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisifolia)
(slikovno gradivo povzeto po spletni strani MKGP):

gallery1 gallery1

gallery1 gallery1

Izbira metode zatiranja pelinolistne ambrozije je odvisna od števila rastlin, njihove razvojne faze, zastopanost semen ambrozije v tleh, od habitata in načina rabe zemljišča. Za preprečevanje razvoja rastlin se lahko uporabijo različne metode:

 • mehansko zatiranje:
  - puljenje (primerno zaščiteni: rokavice, v času cvetenja tudi zaščitno masko),
  - brananje in okopavanja na njivskih površinah,
  - košnja zaradi preprečevanja tvorbe semena v velikih populacijah,
  - oranje njivskih površin, ki seme zakoplje globoko v tla, da se prepreči kalitev semena,
  - mulčenje pri manjših populacijah rastlin z namenom preprečevanja kalitve semena (gradbišča, nekmetijske površine) ter
 • kemično zatiranje s herbicidi (trenutno so registrirani 3 herbicidi za tretiranje ambrozije na nekmetijskih površinah).

Pogosto se škodljive vrste iz rodu Ambrosia zamenjuje z orjaško zlato rozgo (Solidago gigantea):

gallery1

Nadzor nad izvajanje ukrepov iz Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia izvaja Inšpektorat RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območna uprava Ljubljana, Dunajska 22, Ljubljana.

V zvezi z navedenim lastnike in uporabnike zemljišč, upravljavce in službe vzdrževanja infrastrukturnih in drugih objektov pozivamo, da preverjajo prisotnost škodljivih vrst rastlin iz rodu Ambrosia na zemljiščih s katerimi upravljajo ter rastline odstranijo oz. jih zatirajo v skladu z navodili in opisanimi ukrepi za zatiranje škodljivih vrst rastlin iz rodu Ambrosia.

Gradiva za pomoč pri odkrivanju in navodila za zatiranje škodljivih vrst iz rodu Ambrosia najdete na spodaj navedenih spletnih naslovih:

V primeru vprašanj glede odkrivanja in zatiranja škodljivih vrst iz rodu Ambrosia ali prijav o najdbi rastišč ambrozije, kjer imetniki zemljišč niso ukrepali, se obrnite na zgoraj navedeni naslov pristojne inšpekcijske službe ali Občine Grosuplje.


Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.