Na območju bodočega nadvoza čez železniško progo v Sončne dvore se že pričenja z izvedbo arheoloških raziskav

24. 11. 2017 2485