ZAHTEVA ZA IZDAJO MNENJA ZA MANJ ZAHTEVNE OBJEKTE – SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

Opis postopka

Dodatna pojasnila