Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov oz. izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih

Pristojni, dodatne informacije