ZAHTEVA ZA IZDAJO SOGLASJA - MANJŠA REKONSTRUKCIJA

Organizacijska enota

Opis postopka

Stroški v postopku